Genel Kültür

Vekaletname Nasıl Yazılır?

Vekalet, bir işin farklı bir kişiye yapabilme yetkisinin verilmesi anlamına gelir. Hukuksal anlamda da önemli bir yere sahip olan vekalet ayrıca titizlikle incelenmesi gereken bir süreçtir. Vekalet ilk olarak imzalı ve yazılı olarak verilir. Bununla birlikte vekaletin verileceği kişi 18 yaşından büyük olmalıdır. Aynı zamanda akli dengesinin yerinde olması şarttır. Son olarak vekalet verme işlemi sadece noter huzurunda yapılır.

Günümüzde noter huzurunda yapılmayan işlemlerin yasal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Noterde imzalanan sözleşmeyle başlayan vekalet işlemi, vekil olmaktan vazgeçildiği an sona erer. Fakat günümüzdeki bazı sözleşmelerde artık vekaletin süresi de belirtilebilir.

Vekaletname Çeşitleri

Vekalet verilmesine neden olan çok sayıda faktör bulunmaktadır. Genelde boşanma davalarında avukata vekalet verilir. Bu durumda avukat, boşanma sürecini takip eder. Ayrıca işçi ve işveren arasındaki tazminat davalarında da avukata vekalet verilir. Sonuç olarak vekalet verilen avukat, davaları mahkemede takip eder ve vekalet veren kişiyle sürekli iletişimde olarak dava süreci hakkında bilgiler paylaşır. Vekaletname ayrıca tapu işlemlerinde de kullanılır.

Vekaletname iki farklı şekilde hazırlanabilir. Özel ve genel olarak ikiye ayrılan vekaletnamede belirli bir iş ya da birden çok işin yapılması amacıyla vekil tayin edilir. Özel vekaletnamede bir işlem ya da işin gerçekleştirilmesi söz konusudur. Genel vekaletnamede ise birden fazla işin yapılması amacıyla vekil tayin edilir.

Vekalet Neden Verilir?

Vekalet neden verilir sorusunun yanıtları farklı olabilir. Herhangi bir nedenden ötürü yurtdışına çıkan kişiler ve yurtdışında yaşayan kişiler, Türkiye’deki tapu, boşanma ya da diğer davaların kendi adlarına yürütülebilmesi için vekalet verebilir. Haliyle vekaletname sayesinde yasal bir işlemin söz konusu olması halinde avukat tarafından temsil edilmek istenen kişiler, tüm yetkiyi avukata verebilmektedir.

Sağlık sorunları sebebiyle kendi işlemlerini takip edemeyen bireyler de avukatlara vekaletname verebilir.

Vekalet Vermek için Hangi Belgeler Gerekli?

Bir avukata vekalet vermek için;

  • İki adet vesikalık fotoğraf
  • Vekalet verilecek kişinin T.C. kimlik numarası, adı ve soy adı
  • Vekalet verecek kişinin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı
  • Araç satışı işlemlerinde ruhsat bilgileri
  • Gayrimenkul işlemlerinde tapu bilgileri gibi belgeler gerekmektedir.

Nasıl Vekalet Verilir?

Vekalet eğer Türkiye’de verilecek ise vekil olarak tayin edilen kişi ile vekalet veren kişi noter huzurunda imza atmalıdır. Ancak bir firma adına düzenlenecek olan vekaletnamede firmayı temsil eden yetkililerin ilgili belgeye imza atması gerekir. Yurtdışında kullanılması gereken bir vekaletname ise yeminli tercüman tarafından kullanılacak ülkenin diline göre tercüme edilir ve yine noter ortamında imzalanır.

Vekaletname Nasıl Yazılır?

Vekaletname yazılırken vekalet veren kişiye birtakım sorular sorulur. Bu aşamadan önce noter, vekalet verecek olan kişinin ve vekaletin verileceği kişinin kimlik bilgilerini talep eder. Ardından hangi konularda vekalet verileceği öğrenilir. Noter görevlisi vekaleti hazır şablon üzerinden bu bilgilere göre değiştirerek her iki taraftan da imza ister. Vekaletname hazırlandıktan sonra bir nüshası noterde kalmak üzere kişiye takdim edilir.

Vekaletname nasıl yazılır ile ilgili örnek şablon aşağıda sizlerle paylaşılmıştır.

Vekalet Verenin

Adı ve Soyadı:

Adresi:

Vekilin

Adı ve Soyadı:

Adresi:

Temsil Yetkisinin Kapsamı

Bu kısımda taraflar arasındaki temsili ilişkiyi düzenlemek için bilgiler yer almaktadır.

Temsil Yetkisinin Süresi

Temsil yetkisinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra geçerlidir ve yine belirtilen tarihlerde sona erer.

Özet Talimatlar

Temsil yetkisinin kullanabileceği özel talimatlar bu kısımda yer alır.

Maddeler

Vekaletname maddeleri bu kısımda hazırlanır.

Ücret

Vekalet veren kişinin vekile sözleşmede yer alan işleri yerine getirmesi durumunda aylık ne kadar ödeme yapacağını burada bildirir. Ayrıca bu kısım iş sözleşmesinde kullanılır.

Giderler ve Avans

İş sözleşmelerinde avans ve giderler ile ilgili vekaletin devreye alınması için bu bölüm yer almaktadır. Yani vekile belirtilen tutarda ödeme yapılmasına dair karar bu kısımda bulunur.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla