Genel Kültür

TMSF Nedir?

Açılımı ‘Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ olan TMSF, bankalardaki katılım fonu sahiplerinin menfaat ve haklarını korumaklar görevli olan bir kurumdur. İsmini ilk kez 2001 yılında yaşanan ekonomik krizde duyduğumuz TMSF, kriz sonrasında batan bankaların tasfiye işlemlerine başlamıştır. Son yıllarda da devletin el koyduğu firmalarla ilgili TMSF adından sıkça söz edilmektedir. Yazımızın devamında TMSF kuruluş amaçları ve görevlerinin neler olduğunu öğrenebilir ve daha kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

TMSF Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kamu tüzel kişiliğini mali, idari ve haiz özerkliğe sahip bir kuruluştur. Kurum ayrıca faaliyetlerinin yürütüldüğü bir başkanlık teşkilatından oluşmaktadır. Ayrıca TMSF, görevlerini yerine getirirken bağımsız çalışır.

5411 sayılı bankacılık kanununa göre verilen yetkilerini yerine getiren TMSF’nin OHAL kapsamında yürütülen faaliyetleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

  • TMSF kaynak ve varlıklarının yönetilmesi
  • OHAL kapsamında verilen görevlerin yerine getirilmesi
  • Tasarruf sahiplerinin menfaat ve haklarının korunması için katılım fonlarının ve mevduatın sigorta edilmesi
  • Fon bankalarının yönetilmesi
  • Fon bankalarının mali bünyelerinin güçlendirilmesi
  • Fon bankalarının devri, tasfiyesi, satışı, birleştirilmesi ve alacaklarının takip edilmesi

Tüzel kişiliğini 22 Temmuz 1983 tarihinde 70 sayılı KHK ile kazanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, uzun yıllar merkez bankası tarafından yönetilmiş ve daha sonra Başbakanlık bünyesine alınmıştır. Günümüzde ise Başkanlık düzeyinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Katılım fonu sahiplerinin menfaat ve haklarını koruyan TMSF ayrıca tasarruf mevduatı konusunda da aksiyon almaktadır. Ülkemizdeki katılım ve mevduat fonu kabulüne yetkili olan TMSF aynı zamanda yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşlarıyla beraber ülkemizde bulunan şubelerinde katılım ve mevduat fonları sigorta sistemine dahil edilmiştir. Kendisine devredilen bankaların yönetimini üstlenen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ayrıca bankalarda bulunan mevduatların sigortalanma sürecinde de aktif rol oynar.

TMSF’nin yetkileri bir hayli fazladır. İlk olarak riskli sigorta primlerinin tahsil şeklini ve zamanını belirleyen TMSF, faaliyet izni alınan katılım bankalarındaki katılım ve mevduat fonlarının sigortalı olanlarını hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür. Kredi kuruluşlarının fona aktarılmasından sonra satış, birleştirme ve devir gibi işlemleri de yine TMSF uygulamaktadır.

Faaliyet izni kaldırılan herhangi bir bankanın tüm deneyim ve yönetimini devralan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasfiye ve iflas sürecini yönetir. Bakanlar Kurulu kararlarına göre tedbirleri uygulayan TMSF, finansal piyasalardaki istikrar ve güveni sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

TMSF Yetkilerinin İşleyiş Süreci Nasıldır?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, hisselerinin tamamının ya da çoğunun kendisine aktarılması durumunda varlıklarını tamamen ya da kısmen kurulacak yeni bankaya devredebilir. Ayrıca farklı bir banka ile birleşme yoluna da gidebilir. Denetimi ve yönetimi devredilen bankaların satışı, devri ve birleştirilmesi gibi süreçleri yöneten TMSF bu işlemleri en çok 9 ay içinde tamamlamalıdır.

TMSF, faaliyet izni kaldırılan ve denetimi fona verilen bankayla ilgili gelen şikayetler üzerine açılan davalara dahil olabilir. Çünkü bankaların alacaklarını tahsil edememesi halinde banka ortakları başta olmak üzere denetçileri ya da eski kurul üyelerinin verdiği zararın tazmin edilmesi için tasfiyeden sonra 5 yıl içinde dava açma hakkına sahiptir.

5411 sayılı kanuna göre deneyimi ve yönetimi devredilen firma ya da firmaların varlıklarını, haklarını, mallarını ya da gayrimenkullerini satabilme yetkisine sahiptir. Yaşanabilecek olağan üstü durumlarda fon kaynakları ihtiyacı karşılamıyorsa, Merkez Bankası’ndan avans talep etme hakkını da kullanabilir.

TMSF Kapsamında Olan Katılım ve Mevduat Fonları

Ülkemizde hizmet veren banka şubelerindeki gerçek kişiler adına açılan döviz, TL veya kıymetli maden cinsinden tüm tasarruf mevduatı anaparalarıyla beraber bu hesaplara konu olan faiz reeskontları toplamı, sigorta kapsamında değerlendirilir. Ayrıca özel cari hesapların 100 bin TL’ye kadar olan kısmı da sigorta dahilindedir. Yurt dışında yaşamakta olan yerli ve yabancı kişilere ait ülkemizde açılan özel cari hesaplarda da 100 bin TL’ye kadar olan kısım, sigorta kapsamında değerlendirilir.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla