tilavet secdesi nasıl yapılır
tilavet secdesi nasıl yapılır
Din

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Kur’an-ı Kerim’de secde etmeyi teşvik eden ayetler bulunur. Secde ayetleri denilen bu ayetlerin okunmasının ardından tilavet secdesi yapılır. Tilavet ‘’okumak, zikretmek’’ gibi anlamlara gelir. Kur’an’daki secde ayetlerinin okunması ise tilavet secdesi gerektirir.

Tilavet secdesi ile ilgili olarak Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

‘‘Yazıklar olsun bana! Âdemoğlu secdeyle emrolundu da hemen secde etti, cennet onundur; ben secdeyle emrolundum, ama secde etmekten kaçındım, bana da cehennem vardır.’’ diyerek oradan uzaklaşır.” (Buhari, Sucudu’l Kur’an- Müslim, Mesacid, İman)

Secde ayetinin önemine dikkat çeken Peygamberimiz (s.a.v.) daha sonra duymuş olduğu bütün secde ayetinde tilavet secdesi yapmış ve ashabı da onunla birlikte secde etmiştir. Tilavet secdesi yapmak vacip bir ibadet olup mutlaka uygulanması gerekir.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

 1. Tilavet secdesi yapacak olan kişi kıbleye yönelir.
 2. Temiz bir ortamda ve setri avrete uygun bir halde abdestli şekilde durur.
 3. Tilavet secdesi yapmak için

‘’Niyet ettim, Allah rızası için okunan secde ayetinin tilavet secdesini yapmaya.’’ denir.

 • Eller kaldırılmadan ‘’Allahu Ekber’’ denerek secdeye gidilir.
 • Secdede iken 3 defa ‘’Subhane Rabbiyel A’la’’ zikri tekrar edilir.
 • Allahu Ekber denerek ayağa kalkılır.
 • Secdeden kalkarken:

“Semi‘nâ ve eta‘nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” ayeti okunur.

 • Bu ayetin okunması müstehap hükmündedir.

Namazı bozan durumlar tilavet secdesini de bozar. Tilavet secdesinin bozulması halinde yeniden eda edilmesi gerekmektedir. Tilavet secdesinin yapılışı ile ilgili olarak farklı mezhep uygulamaları bulunabilmektedir.

tilavet secdesinin hükmü nedir
tilavet secdesinin hükmü nedir

Kur’an-ı Kerim’deki Secde Ayetleri Nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de secde konusunda secde edenlerin alacağı mükâfatlar, secde etmenin önemi gibi konularda ayetler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra secde etmeyenlerin durumları ve secde etmeme nedenleri gibi konularda da secde kelimesinin geçtiği ayetler vardır. Peygamberimiz zamanında secde edilmesi gereken ayetler belirlenmiş ve Allah’ın secde etmeyi teşvik ettiği ayetlerde secde edilmiştir.

Kur’an’da geçen secde ayetleri 14 tanedir:

 1. A‘râf 7/206,
 2. er-Ra‘d 13/15,
 3. en-Nahl 16/49,
 4. el-İsrâ 17/107,
 5. Meryem 19/58,
 6. el-Hac 22/18 ve 77,
 7. el-Furkān 25/60,
 8. en-Neml 27/25,
 9. es-Secde 32/15,
 10. Sâd 38/24,
 11. Fussılet 41/37,
 12. en-Necm 53/62,
 13. el-İnşikāk 84/21,
 14. el-Alak 96/19

Yukarıda yer alan ayetlerin okunması durumunda kişi o anda ya da bir süre sonra tilavet secdesi yapabilir.

Tilavet Secdesi Yapmanın Şartları Nelerdir?

Tilavet secdesi yapacak kişinin abdest alması ve setri avrete dikkat etmesi gerekir. Ayrıca temiz bir ortamda bulunarak kıbleye yönelmesi gerekir.

 • Secde ayetini duyan kişi isterse ayeti duyar duymaz isterse de ayetin okunmasından bir süre sonra tilavet secdesi yapabilir.
 • Secde ayeti birkaç kere üst üste aynı ortamda okunmuş ise bütün secde ayetleri için ayrı ayrı değil tek bir tilavet secdesi yapmak yeterlidir. Ancak okunan meclisin değişmemesi gerekir.
 • Tilavet secdesi sadece secde ayetini okuyan tarafından değil dinleyen kişi tarafından da yapılmalıdır.
 • Hayız ve nifas halinde olan kadınların secde ayetini duymasından sonra tilavet secdesi yapmaları gerekmez.
 • Radyodan, televizyondan ya da ses kayıt cihazlarından duyulan secde ayetinin tilavet secdesinin yapılması vacip değildir. Ancak ihtiyaten yapılması uygun görülmüştür.
 • Secde ayetinin hecelenerek okunması, yazılması ya da yazısına bakılması halinde tilavet secdesi gerekmez.
 • Namaz içerisinde secde ayeti okuyan kişi eğer zammı sure olarak 3 ayetten daha fazla okuyacak ise secde ayetinden hemen sonra tilavet secdesine gidebilir. Ancak 3 ayet kadar okuyacaksa ruküya eğilmesi ve secde etmesi tilavet secdesi yerine geçer.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla