tez yazmanın kuralları
tez yazmanın kurallarıtez yazmanın kuralları
Eğitim

Tez Nasıl Yazılır?

Lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayabilmek için yapılan bilimsel çalışmaya tez adı verilmektedir. Belirli bir konu üzerinden yapılan bilimsel çalışmaların bel kemiğini oluşturan tez, aslında bu araştırmanın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir yol haritası çizer. Bu nedenle tez nasıl yazılır, nelere dikkat edilmelidir gibi konuları önemseyerek ve araştırarak tez yazılmaya başlanmalıdır.

Aşama Aşama Tez Nasıl Yazılır?

Tez genel olarak bilimsel bir şekilde araştırma yaparak ortaya yeni bir fikir çıkarmak demektir. Tez hazırlığının ilk adımı ise hangi alanda tez yazılacağına karar vermek olacaktır.

Tez Alanı ve Konu Seçimi

Genellikle lisans ve yüksek lisans eğitimi veren kurumlar tarafından talep edilen tezler için bir alan seçmek ve bu alana özel bir konu seçimi yapmak gerekir. Tez yazmaya karar vermişseniz;

  • Sevdiğiniz bir alan seçmelisiniz.
  • Dersi sevdiğiniz kadar tezi alacağınız danışman hocayı da sevmeniz gerekir.
  • İlerleyen zamanlarda tez için daha detaylı araştırmalar yapmanız gerektiğini düşünerek kaynak araştırmalarından sıkılmayacağınız ve okurken zevk alacağınız bir alan seçmeniz gerekir.
  • Size katkısı olacağını düşündüğünüz ve ileride uzmanlaşmak istediğiniz alanda da tez alabilirsiniz.
tez yazmak için gerekenler
tez yazmak için gerekenler

Konu seçimi yaparken:

  • Sevdiğiniz alanda ilgi duyduğunuz konularda konu seçimi yapabilirsiniz.
  • Konu seçiminde sınırlandırıcı bir konu belirlemeye dikkat etmeniz gerekir. Sınırlandırıcı konu seçiminde konunun ne kadar sürede hazırlanabileceğine dikkat etmeli ve bu süre zarfında hazırlanabilecek şekilde sınırlamanız gerekir.
  • Konunun belirli bir yönünü ortaya çıkaracak özel bir konu seçmeniz gerekir.
  • Tez konusu belirlerken kaynak bulma konusunda sıkıntı yaşamadan ve tezi yazacak kişinin düzeyine uygun bir şekilde konu seçilmelidir.

Hipotez/ Başlık Belirleme

Tez yazarken seçilen bölüme bağlı olarak hipotez geliştirmek ya da hazırlanacak teze başlık belirlemek gerekebilir. Hipotez belirlemesi genellikle bilimsel araştırmaların yapılabileceği ve deneye uygun olan alanlarda kullanılmaktadır. Başlık ise hipotez kurmanın mümkün olmadığı ve teze ait konuyu ifade eden genel bir ifade olacaktır.

Başlık seçiminde konuyu tam olarak ortaya koymak ve gereksiz kelimelerden uzak durmak gerekir. Ayrıca çok uzun olmayan başlıkların seçilmesi de dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

İçerik ve Giriş Kısmı Oluşturmak

Tezin giriş kısmı yani tez ile ilgili bilgilerin verileceği kısmın hazırlanması gerekir. Genelde önsöz ve giriş şeklinde hazırlanan bu bölüm tez hakkında genel bir kanı oluşturmayı amaçlar. Ayrıca tezin kaç bölümden oluşacağı yani içerik kısmının nasıl belirleneceği de bu bölümde açıklığa kavuşturulmalıdır.

Tezler giriş, gelişme ve sonuç gibi kısımları ifade edecek konu bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş kısmı ise literatürde yer alan diğer araştırmalar hakkında bilgi vermelidir. Ayrıca literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak bu tezin hangi konuya değineceği konusunda da bilgi verilmesi gerekir. Bazı tezlerde özet yani asbtract adı verilen bölümler hazırlanabilmektedir.

tez nasıl yazılır
tez nasıl yazılır

Metodoloji/ Yöntem Oluşturma

Araştırmaya konu olan tezin detaylandırıldığı bölümdür. Tezin hangi yöntemler üzerinden araştırıldığı, hangi kitleye hitap ettiği ve hedef kitleye verilecek bilgiler bu bölümde anlatılır. Tez yazarken bu kısım gelişmenin yani tezin ana konusunun anlatıldığı bölümdür.

Okuyucuya hipotez ya da başlıkta verilen konu bu kısımda bütün delilleri ile anlatılarak araştırma genişletilir. Tez hazırlayan kişi bu kısmın oluşması için kaynak araştırmalarına başvurmalıdır. Edindiği kaynaklardan bilgileri toparlamalı ve kendi hipotezi dahilinde bu bilgileri eritmelidir.

Araştırma sonrası edinilen bilgilerin her birinin belirli bir sıra içerisinde işlenmesi gerekir. Bu nedenle tez yazacak olan kişinin edindiği bilgileri bir düzen içerisinde sunması ve araştırmasını destekleyecek şekilde alıntılarla açıklaması gerekecektir.

Tezin bu kısmı hazırlanırken mutlaka okumalar yapılmalı ve notlar alınmalıdır. Her bir not oldukça değerli olduğundan dolayı okumaların doğru kaynaklardan yapılması ve birincil kaynaklara ulaşılması, daha önce bu alanda yazılmış olan tezlere ve makalelere bakılması gerekir.

Sonuç Kısmı

Tez yazımı süresi boyunca tezi hazırlayan kişinin danışmanı ile sıkı bir iletişim kurması ve tez hakkında öneriler alması oldukça önemlidir. Danışman tarafından tezin eksik yönleri belirlenebileceği gibi yeni kaynak tavsiyeleri de yapılabilmektedir. Bütün çalışmaların yapılmasının ardından tezin sonuç kısmı oluşturulmalıdır. Sonuç kısmında tezin ana fikrine dair açıklamalar yapılmalı ve hipotez doğru bir şekilde yorumlanmalıdır.

Tez hazırlıklarından sonra sonuç kısmının hemen ardından kaynakça kısmı hazırlanmalıdır. Gerekli düzenlemeler yapılarak tez nüshalar haline getirilmelidir ve sunulacak kurul için hazırlanmalıdır. Tezi hazırlayan kişi tezini sunmak üzere kurul karşısına çıkacaktır. Tez sunumunda ise mutlaka teze hakim olunması gerekir.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla