Müslüman olmak için Allah'ın varlığını ve birliğini kalp ile tasdik etmek gerekir.
Din

Nasıl Müslüman Olunur?

İslam fıtrat dinidir. Yani her insanın fıtratında olan Allah’a inanma ve Allah’a kul olma arzusu bulunur. İnsanın ise bu fıtratı her ne kadar farklı yönlendirmeler ile değişiyor gibi görünse de insanoğlu yaratanını sorgular ve kendisinin nasıl yaratıldığını merak eder. Büyük bir iç sıkıntısı ile araştırmaya başlayan insanoğlu için Rabbini bulmanın tek yolu İslam’dır. İlahi bir din olan İslam dini insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını amaçlar.

Müslüman Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

İslam’a göre Müslüman olmak için sadece kalpten iman etmiş olmak gerekir. Bir insan Allah’ın varlığına ve birliğine iman ediyorsa ve buna kalbi ile inanıyorsa Müslüman olmak için önünde herhangi bir engel yoktur.

Müslüman olmak isteyen biri kalben Allah’ı tasdik ettikten sonra ‘’Kelime-i şehadet’’ getirmesi gerekir.

Kelime-i şehadet:

‘’Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu’’

Anlamı:

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.

Hakiki bir Müslüman olmak için Kur’an-ı Kerim ve sünnet çizgisinde ilerlenmelidir.

Kelime-i Şehadetle Neye İnanılmış Olur?

Kelime-i şehadet getiren biri Allah’ın varlığını kabul etmiş olur. Allah vardır ve birdir anlamına gelen şehadette Allah’a ortak koşulan tanrılar silinmiştir. Ayrıca Allah inancı olmayan bir kişiden farklı olarak kelime-i şehadet getiren kişi Allah’ın varlığını da kabul etmiştir.

İslam dini Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vahiy edilmiş olan dindir. Kelime-i şehadetin ikinci kısmında ise İslam’ın kabul edildiği vurgulanır. Ayrıca peygamberlik makamına inanıldığı ve peygamberin Allah’ın kulu olduğu kabul edilmiş olur. Peygamberin melekler gibi ya da farklı bir canlı gibi olmadığı insan olduğu da kabul edilir.

Müslüman Olduktan Sonra Ne Yapılması Gerekir?

Müslüman olan bir kişi artık hayatını bir Müslüman gibi yaşamaya başlamalıdır. İslam dini güzellik ve kolaylık dini olduğundan dolayı yeni Müslüman olan birinin zorlanmayacağı kurallar içermektedir.

1. İslam’ı Araştırmak

Müslüman olan bir kişinin tam bir Müslüman olarak hayatına devam etmesi için İslam dinini araştırması ve öğrenmesi gerekir. İslam dininin en önemli bilgi kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünnetleridir. Müslüman olan kişinin de İslam hakkında öğrenmek istediklerini birincil kaynaklardan öğrenmesi itikadını doğru temeller üzerine kurmasını sağlayacaktır.

Müslüman bir hayat yaşamak için Müslümanlardan oluşan bir çevre edinmek gerekir.

2. Hayatı İslam’a Göre Düzenlemek

Müslüman olan ve İslam’ı araştırarak öğrenmeye başlayan bir kişi için ikinci sırada hayatı İslam’a göre düzenlemek yer alacaktır. Tesettür, namaz, dua, abdest gibi ibadete yönelik değişimlerin yanı sıra Müslüman olan bir kişinin yalan söylememesi, hırsızlık yapmaması, kırıcı konuşmaması gibi durumlara da dikkat etmesi gerekir.

3. Müslüman Bir Çevre Edinmek

Müslüman olan bir kişinin çevresinde de Müslüman bir topluluğun olması gerekir. Bu topluluğun Allah’a gönülden bağlı kişiler olması ve İslam’ı doğru bir şekilde yaşayan kişilerden oluşması gerekir. Yeni Müslüman olan bir kişi aklına takılan soruların cevabını bu kişilere sorarak edinebilir. İbadetlerine ve yaşantısına yön verirken örnek şahsiyetler gören yeni Müslüman, hayatını değiştirirken zorlanmayacaktır.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla