İş gücü kaybı, iş kazası gibi durumlara bağlı olarak 1800 gün prim ödemesi yapmış kişiler malulen emeklilikten yararlanabilirler.
Genel

Malulen Emekli Nedir? Nasıl Olunur?

Malulen emeklilik mesleği icra etmeye engel olabilecek iş kazası ve ya güç kaybına bağlı olarak kişinin emekliye ayrılmasına denmektedir. Türkiye kanunlarına göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu kapsamında kendi adına ya da herhangi bir iş yerine bağlı olarak çalışan sigortalılar için geçerlidir.

Bir kişinin malulen emekli sayılabilmesi için;

 • İş gücü kaybı
 • İş kazası
 • Meslek hastalığı gibi durumlar nedeniyle mesleğini %60 oranında yerine getiremeyecek olması durumunda malulen emeklilik durumu ortaya çıkar.

Kamu kurumlarında çalışan kişiler için de %60 oranında mesleki kazanma gücünün ortadan kalkması durumunda malulen emeklilik durumu söz konusu olmaktadır.

Malulen emekli sayılabilmek için gerekli olan %60 mesleki kazanma gücü kaybının olması durumunda Kamu Sağlık Kurumları tarafından verilecek olan raporların gerekli birimlere ulaştırılması gerekmektedir.

Malulen Emeklilik İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Malulen emekli olabilmek için kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve BAĞKUR gibi sosyal güvence kapsamında yer alması gerekir.
 • Kişinin işe başladığı tarihten sonra işini devam ettirecek gücü kaybetmesi ve resmi sağlık kurulundan iş gücü kaybına bağlı olarak %60 oranında kayıp yaşadığına dair rapor alması gerekmektedir.
 • Malulen emekli olabilmek için kişinin en az 1800 gün prim ödemesi ve hizmet süresi geçirmesi lazımdır.
 • Kişinin 10 yıllık bir hizmet süresine sahip olması gerekmektedir.

Malulen emeklilik başvurusu yapan kişinin malullük durumundan sonra;

 • SSK kapsamında yer alan kişinin işini bırakmış olması,
 • Emekli Sandığı’na kayıtlı olan kişilerin görevden ayrılması,
 • BAĞKUR kapsamında çalışan kişilerin ticari hayatına son vermesi ve prim borcunun bulunmaması gerekir.
Malulen emekli olmak için Sağlık Kurumu tarafından verilen raporda %60 oranında iş gücü kaybı olduğu belirtilmelidir.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nereye Yapılır?

Sigortalı ya da sigortalı olarak bir yerde çalışan kişinin malullük durumunda kendisinin ve ya işvereninin malullük durumu için;

 • Sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne,
 • En yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne,
 • Sosyal güvenlik merkezine yazılı dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu kişilerden malul sayılabilmek için Sağlık Kurumu tarafından verilmiş %60 oranında iş göremeyecek raporu almasını isteyecektir. Bunun için de kişileri sağlık kurumuna sevk edecektir. Alınan rapor sonucu gerekli şartları taşıyan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malulen emekli sayılacaktır.

Malulen Emeklilik İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

SSK ve BAĞKUR kapsamında çalışan kişiler için;

 • Sigortalı olarak işten ayrıldığında dair bildirge
 • Gelir/aylık talep bildirgesi

Kamu görevlisi olarak emekli sandığı kapsamında çalışan kişiler için;

 • Açıkta olanlar için malullük başvurusunu şahsen ya da vekaleten yapılması
 • Kamu görevine devam edenlerin çalıştıkları kurum aracılığı ile başvurularının yapılması gerekmektedir.

Malulen emekli olmak için sosyal güvenlik kurumu tarafından talep edilen sağlık raporu ve malulen emekliye sevk konusu ile ilgili emekliye sevk onayı gerekmektedir.

Malulen emeklilik başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu il merkezlerine yapılmaktadır.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna;

 • Maluliyet için talep dilekçesi,
 • Erkekler için askerlik süresi bildirgesi,
 • Askerlikten muaf tutulan kişiler içi askeriye tarafından neden muaf tutulduğuna dair detaylı bilgilerin bulunduğu belge,
 • İlk işe giriş tarihinde verilen sağlık raporu,
 • Sağlık Kurumuna sevk sonrası usullere uygun bir şekilde hazırlanmış sağlık raporu,
 • Sigortalı kişi tarafından yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili daha önceden almış olduğu raporlar, tıbbi belgeler,
 • Kurum tarafından daha önce sigortalı için verilmiş maluliyet kararı var ise buna dair bilgiler içeren belge verilmesi gerekmektedir.

Malullük Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

 • Kişinin malulen emekli olmasına neden olan iş göremezlik durumunun kontrol muayenesi sırasında ortaya çıkması,
 • Malulen emeklilik için 5510 sayılı kanun kapsamında malulen emekli sayılan kişinin ülke içerisinde ve farklı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlaması durumunda malulen emeklilik aylığı kesilecektir.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla