kaynakça hazırlarken nelere dikkat edilmelidir
kaynakça hazırlarken nelere dikkat edilmelidir
Eğitim Genel Kültür Pratik Bilgiler

Kaynakça Nasıl Yazılır?

Kaynakça hazırlanan eserde faydalanılan diğer kaynakların gösterildiği kısımdır. Akademik çalışmalarda, makalelerde, kitaplarda kısacası pek çok alanda kaynakçanın etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Kaynakçanın diğer adı bibliyografik künye ya da bibliyografya olarak kullanılmaktadır. Çalışmaların en son kısmında yer alan kaynakçanın belirli özellikleri taşıması gerekir. Özellikle makale ve tez yazımında kaynakçanın yanlış gösterimi nedeniyle ya da kaynakça olmaması nedeniyle çalışma kabul görmeyebilir.

Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

Kaynakça hazırlamakla ilgili olarak genel olarak oluşturulmuş kurallar vardır. Sayfa yanlarından bırakılacak boşluklar, yazar- eser gösterimi gibi konularda hemen her kurum aynı özellikleri istemektedir. Bunun dışında bazı akademik çalışmalarda sunulacak olan kaynakçanın hangi özelliklerde olması isteniyorsa buna uygun bir bildiri verilebilmektedir. Eğer hazırlayacağınız çalışma için kaynakça hazırlama kılavuzu verilmemişse genel kurallara göre hazırlamanız gerekecektir.

Kaynakça Sıralaması

Hazırlanan eserde kullanılan bütün kaynakların kaynakça kısmında gösterilmesi gerekir. Kaynakçada yapılacak olan gösterimde ise sıralamanın kaynakçaya konu olan yazarın soyadının baş harfi ile olması gerekir.

Örneğin:

 • Kısakürek, NF
 • Dıranas, AM
 • Tarancı, CS

Bu şekilde verilen kaynaklar sıralanırken soyadın ilk harfine göre sıralanması gerekecektir. Doğru sıralanışı şu şekildedir:

 1. Dıranas, AM
 2. Kısakürek, NF
 3. Tarancı, CS

Eğer kaynakçada aynı yazarlardan birkaç kere alıntı yapılmışsa kullanılan eserin basım tarihi hangisinde önce ise o eser ilk olarak kaynakçada gösterilmelidir.

Kaynakça sıralaması yapılırken sıralamada sayılar ya da madde işaretleri kullanılmaması gerekir.

Aynı yıl içerisinde aynı yazar tarafından hazırlanan kaynaklarda sıralama yapılırken a, b, c gibi gösterimler ile sıralanması gerekir.

Yazarı olmayan eserler kaynakçaya alınacağı zaman yine eserin ilk harfi dikkate alınarak sıralanması gerekir.

kaynakça nasıl yazılır
kaynakça nasıl yazılır

Kaynakçada Kaynak Kitapların Gösterimi

Herhangi bir kitaptan kaynakça gösterimi yapılacaksa;

 • Yazarın soyadı
 • Yazarın adının baş harfi ve bu harften sonra nokta
 • Kitabın yazım tarihi (Tarih parantez içinde yazılmalıdır.)
 • Kitabın adı ve kitap adından hemen sonra nokta
 • Kaçıncı basım olduğunu göstermek için basım tarihi ve nokta
 • Yayın evinin adı ve ya çeviren kişinin adı ve nokta
 • Kitap hangi şehirde basılmışsa basım yeri ve nokta
 • Kitabın hangi sayfalarından alıntı yapılmışsa sayfa sayısı ve nokta

Örnek:

Alışkan M. (2009) Yükseköğretim Mevzuatı. 11. Baskı. Yaylım Yayıncılık, İstanbul, s:242- 252, 300-321.

Eğer kaynak herhangi bir yazara ait değilse ve yazarı yoksa eserin ismi yazılarak başlanır.

Kaynakta birden fazla yazar varsa önce birinci yazarın soyadı ve adı yazılıp araya ‘’ve’’ bağlacı eklenerek diğer yazarın soyadı ve adı şeklinde devam edilmelidir.

Eğer yazar yerine bir kuruma ve ya gruba ait bir eser kaynak olarak gösterilecekse önce eserin adı sonra yazan grubun ve ya kurumun adı yazılmalıdır.

Kaynakçada Editör ve Çeviri Kitapların Gösterimi

Editör gösteriminde eğer eğer eserin yazarı varsa ilk olarak eserin yazarının soyadı, adı yazılmalı sonra eserin hangi bölüme ait olduğu yazılarak Türkçe editörlüklerde ‘’içinde’’, İngilizce editörlüklerde ‘’in’’ kelimesi kullanılarak editörün adı yazılmalıdır.

Yıldırım N. (2009) Sağlık Bakım Profesyonelleri ile Hasta İletişimi. İçinde: Klinik Beceriler, Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakımı ve Takibi. Eds: Sabuncu N, Akça Ay F, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s: 162-193.

Eğer kitabın yazarı yok ve sadece editörü varsa editörün soyadı ve adı yazılıp hemen yanına parantez içerisinde (ed) yazılmalıdır.

Çeviri yapılmış eseri kaynakça gösterirken kitabın editörünün soyadı-adı, kitabı yazan yazarın soyadı- adı, kitabın yazım yılı, kitabın adı yazılmalıdır. Daha sonra ‘’çevirenler:’’ şeklinde yazılarak çeviri yapan kişilerin soyadı ve isminin baş harfi yazılarak devam edilmelidir. Çevirenlerden sonra basım evi ve basım yeri eklenebilir.

kaynakça sıralaması nasıl olur
kaynakça sıralaması nasıl olur

Kaynakçada Web Sayfalarının Gösterimi

Kaynakçada web sayfaları gösterilecekse:

 • Kaynakçanın en son kısmına eklenmesi gerekir.
 • Kaynakçada gösterilecek olan web siteleri ulusal- uluslararası, resmi ve bilgi kurullarına ait olması halinde gösterilmelidir. Bunun dışında yer alan ticari, özel kişi ve kuruluş siteleri gösterilmemelidir.
 • Kaynakçada kullanılacak olan web siteleri gösterilirken sayfanın adresi ve hangi tarihte erişim yapıldığı da yazılmalıdır.

Kaynakçada Tez Gösterimi

Tez gösteriminde şu sıra izlenmelidir:

 • Tezi yazanın soyadı- adı ve nokta
 • Parantez içerisinde yazım yılı
 • Tezin başlığı ve nokta
 • Tezin yazıldığı üniversite ve ya enstitünün adı ve virgül
 • Nerede yazıldığı
 • Parantez içerisinde (Danışman: Danışmanın adı ve soyadı)

Örnek:

Tekin N. (1996) İstanbul İlinde Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine Başvuran Evli Kadınların Cinsel Sorunları ve Sağlık Ekibi Üyelerinin Konuya Yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, (Danışman: Doç.Dr. Anahit Coşkun)

Resmi Gazetenin Kaynakça Gösterimi

 • T.C. Resmi Gazete ve nokta
 • Kanunun adı (Yasa ve Yönetmelik adı) ve nokta
 • Gün, ay ve yıl olarak kanunun çıktığı tarih ve nokta
 • Kanunun sayısı ve virgül
 • Basım evi ve virgül
 • Basım yeri ve nokta

Örnek:

T.C. Resmi Gazete. Hemşirelik Kanunu. 2.5.2007. Sayı:26510, Başbakanlık Basımevi, Ankara.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla