Meslek

Kâtip Nedir? Nasıl Olunur?

Katip olmak için en az lise mezunu olmak ve klavye bilgisine sahip olmak gerekmektedir.

Katip genel olarak yazı işleri ile uğraşan kişilere verilen isimdir. Özel anlamda ise idari duruşmalarda, mahkemelerde ve resmi kurumlarda yasal olarak yapılan işleri kayıt altına alan kişilere denmektedir. Görüşmelerin ve resmi işlemlerin birebir aynısını yazı yoluyla kayda alan katiplere zabit katibi de denmektedir.

Zabit katipleri adliyelerde, yerel ve bölge mahkemelerinde ve seçim kurullarında görev alırlar. Genellikle tutanak tutma, hukuki yazışmalarda ve duruşmalarda görev alan katipler Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmaktadırlar. Adalet sisteminin kalem işleri alanında ihtiyaç duyulan pek çok kademede katip alımları yapılabilmektedir.

Kâtip Olmak İçin Ne Yapılması Gerekir?

En Az Lise Mezunu Olmak

Kâtip olmak isteyenler için en az lise mezunu olma şartı bulunmaktadır. Katip alımlarında en az kadro lise mezunlarına verilmekle birlikte önlisans ve lisans mezunları daha fazla alınmaktadır.

Kâtiplik için mezun olunması gereken lise, önlisans ve lisans bölümleri şunlardır:

 • Adalet meslek lisesi mezuniyeti
 • Diğer liselerde ticaret ve ya bilgisayar bölümü mezuniyeti
 • Meslek lisesi, imam hatip lisesi, Anadolu lisesi, düz lise gibi diğer liselerden mezun olunması halinde talep edilen sertifikalara sahip olmak
 • Adalet önlisans mezuniyeti
 • Meslek yüksekokullarının adalet bölümünden mezun olmak
 • Yüksekokul ve fakültelerin bilgisayar bölümünden mezuniyet
Katiplik alımlarında 35 yaşı aşmamış olmak ve herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.

KPSS Sınavından Yeterli Puanı Almak

Kâtiplik için adayların mezun oldukları öğrenim türüne uygun bir şekilde KPSS sınavına girmesi gerekmektedir.

 • Lise mezunu olan kişilerin ortaöğretim KPSS sınavından P94 puan türünde en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Yüksek puanlar daha avantajlı olduğu için KPSS sonuçları dikkate alınmalıdır.
 • Önlisans mezunlarının önlisans KPSS sınavından P93 puan türünde en az 70 ve daha üzeri puan almış olması gerekmektedir.
 • Lisans mezunu olan kişilerin ise KPSS lisans alanında P3 puan türünde en az 70 puan almış olması gerekmektedir.

Klavye/ Daktilo Deneyimi

Katiplik hızlı bir şekilde bilgilerin bilgisayar ya da daktilo üzerinden birebir yazıya geçirme görevi olmasından dolayı bu görevi yapacak olan kişilerin hızlı bir şekilde yazması gerekir. Üniversitelerin bilgisayar bölümünden mezun olan ya da dönem derslerinde bilgisayar eğitimi alanlar için devlet tarafından talep edilen klavye ve daktilo bilgisi var kabul edilmektedir.

Lise mezunu olan ya da bilgisayar eğitimi almamış olan kişilerden ise MEB onaylı ya da bazı kuruluşlardan onaylı olarak bilgisayar ve klavye kursu almış olmak gerekmektedir. Adaylar F ve ya Q klavye türünde eğitim alarak kendilerini geliştirebilirler.

Kâtiplik İçin Bulunması Gereken Diğer Şartlar

 • Eğitim için gerekli olan şartları taşıyor olmak
 • KPSS sınavından talep edilen taban puanı almış olmak
 • 35 yaşını aşmamış olmak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Devlet Memuru Kanununda yer alan suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünün bulunmaması
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
Katiplik alımları Sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki mülakat şeklinde yapılmaktadır.

Kâtiplik Alımları Nasıl Yapılmaktadır?

Katiplik alımları Adalet Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Her sene belirlenen sayıda katiplik alım ilanları açılmakta ve adayların başvuruları değerlendirilmektedir. Katiplik alımlarında gereken şartları taşıyan adaylar mülakat için görüşmeye çağrılacaktır. Katiplik mülakatları ise sözlü ve uygulamalı olarak iki şekilde yapılmaktadır.

Sözlü Mülakat

Katiplik alımlarında uygun görülen adaylar sözlü mülakata çağırılmakta ve adayların alınacağı kadro ile ilgili mesleki bilgiler sorulmaktadır. Mesleki bilgiler 40 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Genel kültür ve Atatürk İlke ve İnkılaplarından da 20’şer puanlık sorular sorulmaktadır. Ayrıca adayların kavrama ve ifade yeteneği de 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Uygulamalı Mülakat

Katiplik alımlarında adayların bilgisayar ya da daktilo üzerinden belirli süreler içerisinde belirli sayıda kelime yazmaları gerekmektedir. Yeterli kelime sayısı ve saniye tamamlandığında adayların sınavı başarılı olarak değerlendirilecektir.

Alımlar ise KPSS sınav sonuçları, sözlü ve uygulamalı mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılmaktadır. Listede ilk sıralarda olmak ilk alımlarda göreve başlamayı sağladığı gibi sene içerisinde diğer alımlarla birlikte listedeki kişiler çağırılabilmektedir.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla