kar marjı hesaplama
kar marjı hesaplama
İş & Para Yatırım

Kar Marjı Nedir?

Kar marjı ticari amaçla satış yapan ya da şirket olarak hizmet veren kurumların yapmış oldukları satışların ne kadarından kar elde ettiklerini gösteren bir hesaplama türüdür. Yüzdelik olarak gösterilen kar marjı, bir işletmenin her bir satışından elde ettiği karın, toplam satışa oranını gösterir. Örneğin ticari bir kurum yılın son çeyreğinde %25 kar marjına sahip olduğunu bildiriyorsa bu her 1 TL’lik satıştan %0,25 kar elde ettiğinin göstergesidir.

Kar Marjı Hangi Avantajları Sunar?

  • Yüzdelik şekilde ifade edilen kar marjı aslında her 1 TL, dolar ya da Euro’da ne kadar kar elde edildiğini göstermektedir.
  • Kar marjında toplam gelir farklı gelirlere bölünür ve şirketin ya da ticari kurumun ne kadar kazanç elde ettiğini gösterir.
  • Kar marjı yatırımcılar, şirket sahipleri ve alacaklılar için yapılan ticari faaliyetin ne kadar sağlıklı ilerlediğini gösterir. Aynı zamanda ticari faaliyetin büyüme potansiyelini de ölçen kar marjı yönetimin ne kadar becerili olduğunu da gözler önüne serer.
  • Kar marjları her sektör içerisinde farklılıklar gösterebilir bu nedenle kar marjı karşılaştırmaları yapılırken sektör içerisinde değerlendirmeler yapılmalıdır.
kar marjı nedir
kar marjı nedir

Kar Marjı Kullanımı Nasıldır?

Ticari anlamda kar elde etmeyi isteyen her kurum ve ticari işletme gelir ve giderlerini hesaplama yoluna gider. Ancak elde edilen kazancın ne kadarının kar olduğunu ve önceki dönemlere göre kar elde edilip edilmediğini anlamak için daha gerçekçi hesaplamalara ihtiyaç vardır. Bir örnek vermek gerekirse:

  • A milyon dolarlık brüt satış yapmış olmak
  • B milyon dolara şirket giderlerini ayarlamak
  • C dolar kazanç elde etmek bir şirketin gerçekten ne kadar kar elde ettiğini ölçmede yeterli olmaz.

Kar marjı ise bir işletmenin farklı zaman dilimlerinde satışları, giderleri, kazançları ve diğer faaliyetleri üzerinden niceliksel ölçümler yapmayı sağlar. Yapılan ölçümlerde ise şirketin kar oranı, performansı ve diğer zamanlara göre ne kadar kar elde ettiği ölçülebilir.

Kar marjı hesaplamaları ufak işletmeler tarafından ya da yerel işletmelerde aylık hatta haftalık olarak yapılabilmektedir. Büyük işletmelerde ise üç aylık ya da yıllık olarak kar marjı hesaplaması yapılabilmektedir. Banka kredisi gibi ödünç para sistemi ile çalışan işletmelerin her ay düzenli bir şekilde kar marjına ait bilgileri raporlaması da gerekebilir.

kar marjı
kar marjı

Kar Marjı Çeşitleri Nelerdir?

Kar marjı kendi içerisinde dört çeşide ayrılır:

Brüt Kar Marjı

İşletmenin yapmış olduğu satışların maliyeti üzerinden hesaplanır. Şirketlerin en ham gelirlerini gösteren marj türüdür.

İşletme (Faaliyet) Kar Marjı

Şirketin brüt olarak hesaplanan karının içerisinden işletmeye ait giderlerin çıkarılması ile bulunan marjdır. İşletme marjında sadece işletmenin iç ve dış giderleri hesaplanır. Vergi ve faiz ödemeleri bu hesaplamaya dahil edilmez. Yatırımcılar için şirketin genel olarak değerini belirlemek ve potansiyel alış değerini bulmak amacıyla kullanılır.

Vergi Öncesi Kar Marjı

Şirketin faiz gibi borçlarının çıkarılarak elde edilen kar marjına vergi öncesi denir. Bu kar marjının hesaplanması ile şirkete ait bütün olağan ve sonradan meydana gelmiş harcamalar çıkarılmış olur.

Net Kar Marjı

Bir şirketin ve ya ticari faaliyet gösteren kurumun kar marjı dendiğinde akla ilk gelen marj, net kar marjıdır. Net kar marjı gelirin ne kadarlık kısmının net bir şekilde şirkete kaldığını gösterir. Net kar marjı belirlenirken elde edilen gelirden ham madde giderinin, işçilik ve nakliye giderinin, kiralamaların, faiz ve vergi ödemelerinin çıkarılması gerekir.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla