İş & Para

İş Bitirme Belgesi Nasıl Alınır?

İş bitirme belgesi diğer adıyla iş deneyim belgesidir. Hak sahibi bireyler tarafından iş yapılan kurum ve kuruluşlara başvurmak için alınan bu belgenin başvurularına 20 iş günü içinde yanıt verilmektedir. Ayrıca iş deneyim belgeleri mal ve hizmet alımlarında 5 yıl boyunca kullanılabilir. Yapım işlerinde bu süre 15 yıla kadar çıkmaktadır.

İş Bitirme Belgesi Nasıl Düzenlenir?

İş bitirme belgesinin düzenlenme aşaması oldukça önemlidir. İlk olarak iş sahibinin özel hukuk tüzel kişisi ya da gerçek kişi olması durumunda ve yapılan iş belediye sınırları içerisinde ise mevcut belge, belediye tarafından düzenlenir. Tüzel kişiler işi belediye dışında tamamlamış ise Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne başvuru yapılmaktadır. Kabul görülen iş bitirme belgeleri valilikten onay aldıktan sonra hazırlanır ve sözleşme esasına göre imzalanarak takdim edilir.

İş Bitirme (İş Deneyim) Belgesi Nasıl Alınır?

Bu belge, işin yapıldığı idareye dilekçeyle başvuruda bulunmasıyla beraber hazırlanmaktadır. Yönetmelikteki düzenlemelere göre iş bitirme belgeleri, özel sektörde ve kamuda yapılan işlere göre verilmektedir. Ayrıca iş deneyim belgesi, hak sahibi tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığı zamanlarda da düzenlenebilir.

Hak sahibi bireyler evraklarını hazırladıktan sonra idareye dilekçeyle başvurması gerekir. İdareler de talep üzerine 20 iş gün içinde belgeyi düzenler. Düzenleme konusunda yetkili olan kurum ve kuruluşların hukuki varlığı sonra ererse farklı bir kurum tarafından hizmet sunulabilir.

İş Bitirme Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

4734 sayılı kanuna göre hizmet ve mal alımları için farklı, yapım işleri için de farklı süreler belirlenmiştir. Bu kanunda ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl boyunca iş deneyim belgeleri kabul edilir. Ancak bu mal ve hizmet alımları için geçerlidir. Yapım işlerinde de geriye doğru son 15 yıl için iş deneyim belgesinin süresi devam eder.

İş Bitirme Belgesi için E-Devlet Başvurusu Yapılabilir mi?

İş bitirme belgesinin düzenlenmesine yönelik talepler e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bu platform üzerinden hazırlanacak talepler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilir ve yine yukarıda paylaşılan süreçler devreye girer.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla