İş & Para

İmaj Yönetimi Nedir?

İmaj yönetimi, kişisel ve kurumsal olarak iki farklı kategoride incelenmektedir. Ancak kişisel imaj yönetimi bireysel gelişim bakımından çok önemlidir. Olumlu bir imaj her şeyden önce mesleki kariyer anlamında hem bireylerin hem de kurumların başarılı olmasını sağlar. Tanım itibariyle kişisel imaj, insanların diğer insanlar üzerinde bilinçli ya da bilinçsizce bıraktığı fikirler ve değerlerdir.

Kişisel İmajın Gelişim Aşamaları

Kişisel imajın oluşturulmasında ilk aşama görsel iletişimdir. Ses tonu, beden dili ve kılık kıyafet gibi faktörlerin yanı sıra insanların kendini ifade etme tarzı da kişisel imajı doğrudan etkiler. Haliyle sözlü ya da yazılı olarak kendinizi karşınızdaki insanlara güzel bir şekilde yansıtmak, imaj yönetimi için önemlidir.

Kişisel imajın olumlu olması iyi bir dinleyici olmaktan da geçer. Bununla birlikte sağlıklı bir ruh haline sahip olmak, kendinizi ifade edebilme yeteneği ve olaylara karşı sabırlı tutum sergilemek de bu süreci doğrudan etkilemektedir.

İmaj Yönetiminin Özellikleri Nelerdir?

İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan imaj faktörü aslında imaj yönetimi nasıl olması sorusunu gündeme getirmektedir. Bu durumda da imaj yönetiminin özellikleri kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu yönetim türünün planlı bir şekilde ilerlemesi, kişiyi başarıya ulaştırır. Yazımızın devamında imaj yönetiminin tüm özellikleri alt başlıklar halinde sıralanmıştır.

Sabırlı Hareket Etmek: Bireylerin hareket ve sözlerinin uyumlu olması, davranışsal açıdan her zaman dikkat çekmektedir. Yani yapılamayacak şeyler için verilen sözler ya da amacına ulaşamayan hedefler, çevrenizdeki kişilerin sizin hakkınızda olumsuz fikirlere sahip olmasını beraberinde getirir. O halde sabırlı ve istikrarlı hareket etmek, kişisel özelliklerinizi yansıtacaktır.

Dürüstlük: Kişilik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yüzden imaj yönetimi konusunda dürüstlüğün yeri ayrıdır. Karşınızdaki kişiye doğru bir izlenim sunabilmek için yaptığınız hareketlerin doğru olması gerekir. Hareketlerin yanı sıra sarf edilen sözler de imaj yönetiminde ciddi bir yere sahiptir.

Dengeli Olmak: Amaçlarınız arasında olması gereken dengeli olmak aslında iş ve sosyal hayatınızı doğrudan etkiler. Çevrenizde hedeflerinizden sizi saptıracak insanlar olacaktır fakat imajınızı korumak için dengeli olmanızda yarar var. Her zaman güçlü bir imaja sahip olan bireyler gerek kişisel gelişimine gerekse iş yerindeki kariyer gelişimine katkıda bulunur.

Kurumsal İmaj Yönetimi Nedir?

Kurumsal imaj, kurumların rekabet aşamasında çok önemli olan bir faktördür. Kurumların iç ve dış müşterilerinin ilgili kuruma karşı duyguları, izlenimleri ve düşüncelerini ifade eden imaj, ekonomik şartlar gereği fark yaratmak için doğru bir şekilde yönetilmelidir.

Kimlik, tanım olarak kurumların gerçek durumunu ifade eder. İmaj ise söz konusu gerçekliğin diğer insanlar tarafından ne şekilde algılandığı anlamına gelir. Bu yüzden kurum tarafından oluşturulan kimlik ve imaj bazen birbirinden farklı olabilir. Günümüzde kamuoyunda fark yaratacak bir mesaj vermek adına imaj yönetimi için yapılan çalışmaların sayısı artmaktadır. Ayrıca firmaların kurumsal imaj yönetiminde başarılı olması için alacakları hizmetler kurumun Pazar payını artırmakla beraber yetenekleri çalışanların saygınlığını da artırabilir.

Bir kurumun imajı ne kadar olumlu ise müşterilerin kuruma gösterdiği saygı o kadar fazla olacaktır. Yine bu noktada kurumlara artı değer kazandıran imaj yönetimi içsel ve dışsal verileri olumlu yönde etkiler.

Kurumsal imaj oluşturmak için uygulanan tanıtım faaliyetleri arasında logo, slogan ve web sitesi gibi seçenekler bulunur. Müşterilerin ilk bakışta kurum hakkında ne hissettiğini gösteren bu çalışmalarla beraber markalaşma aşamasında kurumu temsil eden davranışların sergilenmesi gerekir.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla