Meslek

Hafız Nedir? Nasıl Olunur?

Hafızlık eğitimi boyunca çeşitli ezber yapma yöntemleri ile çalışılmalıdır.

Arapça h-f-z olarak telaffuz edilen hafız kelimesi koruyan, ezberleyen anlamlarına gelir. İslam literatüründe önemli bir yeri olan hafız kelimesi Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberinde tutan ve onu koruyan kişi anlamına gelmektedir. İslamiyet’te Medine döneminde Mescid-i Nebevi’nin hemen yanına inşa edilen Suffa mektebi hafız sahabilerin yetişmesini sağlamıştır. Hz. Peygamber’in vefatına kadar olan süreçte pek çok hafız yetişmiş ve Hulefa-i Raşidin döneminde ise sahabiler farklı kabilelere Kur’an-ı anlatmak için gönderilmiştir.

Hafızlığın Önemi

Hafızlık İslam dünyasında her zaman önemli ve oldukça ayrı bir konumda olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelen ayetler bazı sahabiler tarafından yazılırken bazıları tarafından da ezberlenmiştir. Hafızlık geleneğini başlatan bu durum aynı zamanda Kur’an’ın sadece yazılarak değil zihinlerde de korunmasını sağlamıştır.

Hafızlığın bir yaşı yoktur. Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek isteyen herkes hafızlığa başlayabilir.

Kur’an-ı Kerim son din olan İslam’ın kutsal kitabıdır. Kur’an-ı Kerim’de ise İslam’ın korunan ve bozulmayacak son din olduğu bildirilmektedir. Yani Kur’an’ın korunması İslam’ın korunması anlamına gelir. Hafızlık ise İslam dininin ana kaynağı olan Kur’an’ın korunmasını sağladığından dolayı büyük bir öneme sahiptir.

Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinler kutsal kitaba sahip olan ancak kutsal kitabı korunmamış olan dinlerdir. Bu dinlerin kutsal kitapları insanlar tarafından bozulduğundan dolayı bugün inanç sistemlerinde zayıflıklar ortaya çıkmış ve pek çok din dışı uygulama dine dahil edilmiştir. Hafızlık ise Kur’an-ı Kerim’in tamamen korunmasını sağlayan önemli bir kurumdur.

Hafız Nasıl Olunur?

Hafız olmak yaşa bağlı bir durum değildir. Gerekli eğitimler alınması halinde ve kişilerin gerçekten hafız olmayı istemesi halinde hafızlık başlayabilir. Hafızlık için Kur’an-ı Kerim’in yani 6666 ayetin tamamının ezberlenmesi ve sürekli tekrar edilmesi gerekir. Ezberlerin eksik olması ya da sürekli şaşırmaların olması halinde hafızlık tam olmayacaktır.

İstekli Olmak

Hafızlık eğitimi uzun ve azim isteyen bir süreçtir. Sürekli tekrarlar yapmak ve gerektiğinde aylarca ezber yapmakla hafız olunur. Hafızlıkta isteksizlik başladığında ya da kişi kendinde bu azmi bulamadığında hafızlık eğitimini tamamlamak zor olacaktır.

Hafızlık yapan kişiler için en önemli motivasyon kaynağı ise Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisi şerifi olmaktadır. ‘’Kim Kur’an-ı Kerim’i güzelce okur, onu ezberler, helal saydıklarını helal haram kabul ettiklerini haram kabul eder ve buna uyarsa Allah bu sayede o kişiyi cennete koyar. Ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş olan on kişiye şefaat etme hakkı verilir.’’ (Tirmizi)

Hafızlık eğitimi Kur’an-ı Kerim bilgisi olan ve hafızlık eğitimi verebilecek kişilerden alınabilir.

Doğru Hocayı Bulmak

Hafızlık eğitiminde yol gösterici olan doğru hocayı bulmak eğitimi etkileyen en önemli detaylardandır. Kişi kendisine yakın gördüğü ve Kur’an-ı Kerim ezberlerinde hatalarını birlikte düzeltebilecekleri bir hoca bulmalıdır. Ayrıca bulunacak olan hocanın gerçekten hafızlık eğitimi verebilecek düzeyde olması ve hafızlıkta üst bir mertebede olması gerekir.

Kur’an-ı Kerim eğitimi fem-i Muhsin yani Kur’an’ı güzel okuyan bir kişiden öğrenilmelidir. Kur’an okurken yanlış okumaları olmayan ve tecvit kaidelerine dikkat eden bir hoca bulmak hafızlık eğitimini doğru bir şekilde devam ettirmeyi sağlayacaktır.

Yaşayarak Ezber Yapmak

Kur’an-ı Kerim’i ezberleyecek olan hafızların sadece ayetleri ezberleyerek değil yaşayarak da bunu göstermesi gerekir. Kur’an-ı Kerim kendisini yaşamayan ve kendisi ile amel etmeyen kişiler için ezberlenmesi zor bir hal alır. Önemli olan onu yaşayarak ezberlemektir.

Hafızlık Başarı Belgesi

Hafızlık eğitimini bitiren kişilerin ezberlerini alanında uzman bir komisyona dinleterek hafızlık eğitimini tamamladıklarına dair bir belge alması gerekmektedir. Alınacak olan bu belge Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan alımlarda önemli bir detay olup hafızlara görevlendirmeler sırasında öncelik tanınmaktadır. Ayrıca özel kuruluşların görevlendirilmesinde de hafızlık belgesi belirleyici bir detay olacaktır.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla