damga vergisi nasıl hesaplanır
damga vergisi nasıl hesaplanır
Genel İş & Para

Damga Vergisi Hesaplama Formülü

Damga vergisi diğer adıyla anlaşma kağıdı vergisidir. Kurumların ya da kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmalar sonrası imzaladığı ve hazırladığı bütün kağıtlar için damga vergisi ödenir. Hazırlanan anlaşma evraklarının hukuki ve resmi bir özellikte olması gerekir.

Bir kâğıda damga vergisi ödenmesi için;

 • Yazılıp imzalanacak bir kağıt olması,
 • İmza ve ya imza yerine geçecek bir işaretin koyulması,
 • Elektronik imzanın ve ya elektronik ortamda hazırlanmış belgeler olması,
 • Herhangi bir konuyu bildirmek ve ispatlamak adına oluşturulmuş belgeler olması gibi şartlar taşıması gerekir.

Damga vergisi 488 numaralı kanun olarak 1 Temmuz 1964 yılında kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren resmi olan anlaşmalar sonrası kişilerin damga vergisi ödemesi gerekmektedir.

Kimler Damga Vergisi Öder?

Resmi ve hukuki anlamda sorumluluklar bulunduran ve Damga Vergisi Kanunları çerçevesinde değerlendirilebilecek olan bütün kağıtlar için damga vergisi ödenir.

 • Eğer iki kişi arasında bir anlaşma yapılmışsa damga vergisi her iki mükellef tarafından ödenmesi gerekir.
 • Resmi kurumlar ve kişiler arasında yapılan anlaşmalarda ise damga vergisi ödemek kişiye aittir.
 • Türkiye konsoloslukları ve ya yabancı ülkelerde resmi anlaşma hükmünde olan kâğıtlara imza atan kişiler ise bütün ibraz işlemlerinde kendileri ödeme yaparlar.
 • Anonim şirketler ile kişi arasında yapılan anlaşmalarda ise damga vergisi ödeme yükümlülüğü anonim şirkete aittir.
damga vergisi
damga vergisi

Damga Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Damga vergisi hesaplamalarında kağıtların kullanım amacı ve üzerinde fiyat belirtilip belirtilmemesine göre hesaplama yapılmaktadır. Kanunlarda belirtilmiş olan damga vergisi oranları ile hesaplama yapılacağından dolayı imzalanan belgenin türüne bakmak gerekir.

Örneğin, kira sözleşmeleri üzerinden damga vergisi hesaplaması yapmak gerekirse;

 • Damga vergisi kira sözleşmesi üzerindeki belirlenen fiyatın binde 1,89’u kadar ödenir.
 • 12 aylık kira sözleşmesinde her ay 700 TL kira ödeyeceğine dair imza atmış bir kişi ve bunu kabul eden mal sahibi için; 12*700=8400 TL yıllık kira bedeli vardır.
 • 8400* 0.189= 15.88 TL’ye tekabül edecektir.

Binde 1,89 yüzdelik hesaplamada 0.189 olur. Bunu toplam kira bedeli ile çarptığınızda ise ödemeniz gereken damga vergisi ortaya çıkar. Diğer işlemlerde de verilen bilgiler doğrultusunda işlem gerçekleştirilebilir.

Damga Vergisi Hesabına Etki Eden Kriterler Nelerdir?

 • Damga vergisinde ödenecek tutar belgenin sayısına göre değişebilir. Yani belgenin asıl sureti ile fotokopisi dışında nüsha haline getirilmesi durumunda vergi değişecektir.
 • Sözleşmeyi idareye bildiren kişi damga vergisini ödemekle mükelleftir.
 • Vergiye konu edinen sözleşme nüshası kimde duruyorsa damga vergisi ödemesini bu kişi ve ya kurum yapar.
damga vergisi nasıl ödenir
damga vergisi nasıl ödenir

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga vergisi üç farklı şekilde ödenebilmektedir.

 1. Basılı damga eklenmesi ile
 2. Faturalar,
 3. Makbuz ve ibra senetleri,
 4. Elektrik, su, doğalgaz, telefon abonelik sözleşmeleri,
 5. Ulaşım kağıtları,
 6. Maliye Bakanlığı izni ile vergiye uygun olan diğer kağıtlar basılı damga konularak ödenebilir.
 7. Makbuz verilerek ödeme
 8. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ve vergi ödemekle yükümlü görünen kişi ve kurumlar tarafından bir ay içerisinde yapılan ödemeler bir sonraki ayın 20’sinde vergi dairesine bildirilir. Ayın 26’sında ise ödemeler yapılmış olur.
 9. Bazı durumlar dışında kâğıdın düzenlendiği tarihten sonraki 15 gün içerisinde vergi ödemesi yapılarak vergi beyannamesi yapılabilir.
 10. İstihkaktan kesinti ile ödeme
 11. İstihkaktan kesinti ile ödeme yapılacak olan kurum ve müesseselerden belgenin düzenlenmesinden sonraki 1 ay içerisinde damga vergisi alınır. Alınan bu vergi ise sonraki ayın 26’sına kadar beyanname ile bildirilir ve vergi yatırılmış olur.

Damga vergisi ödemelerinin yapılmamasından ve ya eksik yapılmasından dolayı ortaya çıkan ceza ve sorumluluklar vergi ödemesi yapacak olan kişi ve ya kuruma aittir.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla