Genel Kültür

Cezayir’in İklimi Nasıldır?

Cezayir, Afrika’nın en büyük ülkesidir. Tarih boyunca pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü bu coğrafya, tarihi eserler bakımından da zengindir. Çöl ve denizin bir arada olduğu Cezayir’in resmi dili Fransızca ve Arapça’dır. Yerel saati Türkiye’ye göre 1 saat geride olan bu ülkenin güney doğusunda Nijer, doğusunda Libya, kuzey doğusunda Tunus, güney batısında ise Mali ve Moritanya bulunur. Batıda ise Batı Sahra ve Fas ile komşudur. Ülkenin en çok ziyaret alan şehirleri ise Annaba, Konstantin, Vahran ve başkent Cezayir’dir.

Cezayir Tarihi

Cezayir’de bilinen en eski halk Berberilerdir. Milattan önce 814 yıllarında Kartacalıların eline geçen Cezayir daha sonra önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Bizanslılar ve Romalılar tarafından da işgal edilen Cezayir bu dönemde Hristiyanlığı benimsemiştir. Ancak Müslümanların 7. asırda bu bölgeye gelmesiyle İslamiyet dini geçerli olmuştur. En parlak dönemini İslamiyet zamanında yaşayan Cezayir 16. asırda Hızır ve Oruç reisler tarafından fethedilmiştir.

1830 yılına gelindiğinde Fransızların egemenliği altına giren Cezayir, 1950’den sonra Fransa’ya karşı ayaklanan halk sayesinde 1962 yılında ‘Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti’ adını almış ve bağımsızlığını ilan etmiştir.

Cezayir Fiziki Yapı

Cezayir, Akdeniz’e paralel olan iki sıra halindeki Atlas Sıradağları sayesinde üç farklı bölgeye ayrılmıştır. Küçük ve Büyük Atlaslar adını alan bu dağlar aynı zamanda Cezayir’in en bereketli topraklarının yer aldığı ovalardan oluşmuştur. Kıyı kesimlerinde büyük Chliff vadisi bulunan ülkenin Oran Sahili adı verilen bölgesinde de verimli topraklar yer almaktadır.

Cezayir’in en yüksek yeri Djurdjura tepesidir. 2.308 metre olan bu tepede büyük dağ silsilesi bulunmaktadır. Ayrıca Atlas Sıradağları arasında yüksek ve geniş havzalara sahip olan Cezayir’de Chargui gölü dikkat çekmektedir. Sıradağlardaki en yüksek tepe ise 2.328 metre ile Cebel Chelia Tepesidir.

Cezayir İklim Özellikleri

İklim özellikleri bakımından üç farklı şekilde incelenen Cezayir’in Akdeniz sahilleri ile Teli dağları arasındaki kalan bölgede Akdeniz iklimine sahip olduğu bilinir. Ancak dağ silsilesi arasında kalan bölgelerde sert bir iklim özelliği dikkat çekmektedir. Çöl iklimi ise Sahra Atlaslarının güney bölgesinden itibaren başlar. Kışların yağışlı ve ılık, yazların ise sıcak ve kurak geçtiği kıyı bölgelerinde yıllık yağış oranı 500 mm kadardır.

Yıllık sıcaklık ortalaması 25 derece olan Cezayir’in yayla bölgelerinde karasal iklim söz konusudur. Bu bölgelerde yıllık yağış 400 mm’ye kadar yükselebilir. Sahra çölünde ise gündüz vakitlerinde 50 dereceye kadar sıcaklık hakimdir. Gece ise sıcaklık 10 dereceye kadar düşmektedir. Son olarak Cezayir’de şiddetli kum fırtınalarının da yaşandığı bilinmektedir.

Cezayir Tabii Kaynakları

Ülkenin kıyı bölgesinde Akdeniz bitki örtüsü görülmektedir. Bitki örtüsü bakımından fakir bir ülke olan Cezayir’in Tell dağlarına doğru mantar meşesi, çam ve meşe ağaçları bulunmaktadır. Sahra Atlaslarının tepe bölgelerinden itibaren ise çöl bitkisi hakimdir. Sahra bölgesinde yer yer palmiye ağaçları bulunmakla beraber Cezayir’in maden kaynakları bakımından zengin olduğu bilinir.

Tunus’a doğru olan bölgelerde kalay, elmas, altın, magnezyum ve fosfat madenleri yoğun olan Cezayir’de petrol kaynakları da zengindir. Ayrıca tabii gaz rezervinde dünyanın en zengin ülkesi olan Cezayir’de kömür madenleri azdır.

Cezayir Ekonomisi

Petrol ve tarıma dayanan bir ekonomiye sahip olan Cezayir’deki çalışan nüfusun yüzde 50’si tarımla uğraşır. Ancak modern usullerle yapılmayan tarım nedeniyle ülke ihtiyaçlarının karşılanması zordur. Genelde sebze, hurma, arpa, üzüm ve buğday yetiştiriciliği yapılan Cezayir’de tarım ürünleri Akdeniz kıyılarında verimlidir. Burada tütün, üzüm ve zeytin de üretilir. Bazı bölgelerde göçebe yaşayan halk hayvancılıkla da uğraşmaktadır. Ülkede en çok deve, keçi, koyun ve sığır yetiştirilir.

Batı Sahra’daki yataklarda çıkarılan tabii gaz, ülke ekonomisinin ihraç ürünleri arasındadır. Kükürt, kömür, cıva, demir, fosfat, çinko ve kurşun gibi madenlerin de işletildiği Cezayir’in en önemli kaynağı petroldür. Bu madenlerden elde edilen gelirin tarım ve sanayi için sermaye oluşturduğu bilinmektedir. Ülkede ayrıca kimyevi maddeler ile beraber plastik ve gübre üretimi yapılmaktadır. Ayrıca Annaba’da bulunan demir çelik tesisleri, ülkenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitededir. Günümüzde imalat sanayisiyle de yakından ilgilenen Cezayir’in yabancı sermaye yardımıyla ayakta durduğu bir Afrika ülkesi olduğu unutulmamalıdır.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla