asgari ücret nasıl hesaplanır
asgari ücret nasıl hesaplanır
Genel İş & Para

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücret, günlük olarak çalışan bir işçinin o gün alacağı en az ödeme miktarına denir. Asgari ücret hesaplanırken işçinin ve ailesinde yer alan bireylerin sorunsuz bir şekilde yaşaması esas alınarak belirli bir fiyat oluşturulur. Ülkemizde asgari ücret hesaplamaları işçi, işveren ve hükümet üçlüsünün bir araya geldiği toplantılarda belirlenmektedir. Her sene değişen asgari ücret ülke içerisinde çalışan bir işçinin alacağı en az tutardır.

Asgari ücret için ülkemizde hizmet veren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet görevlisi şeklinde toplanmaktadır. Asgari ücret belirlemelerinde öncelikle işverenin toplamda ödeyeceği brüt ücret hesaplaması yapılır. Daha sonra çeşitli kesintiler yapılması halinde işçinin alacağı ücret hesaplanır. Yani asgari ücrette temel belirleyiciler işverenler olmaktadır. İşçiler ise almak istedikleri ücretleri işverenin ödeyeceği brüt ücret üzerinden hesaplamaktadır.

asgari ücret ne kadar
asgari ücret ne kadar

Asgari Ücret Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Asgari ücret kesintilere tabi tutulduğundan dolayı;

 • İşverenin ödeyeceği brüt ücret
 • Devlet tarafından ve çeşitli nedenlerden dolayı yapılan kesintiler
 • Asgari brüt ücret
 • Asgari net ücret şeklinde hesaplanabiliyor.

İşverenden yapılan kesintiler:

 • Sigorta primi işçi payı (Brüt ücret*%14)
 • Gelir vergisi (Gelir vergisi matrahı*%15)
 • Damga vergisi (Brüt ücret*%0.00759)

İşçiden yapılan kesintiler:

 • İşsizlik sigortası işçi primi (Brüt ücret*%1)
 • Gelir vergisi matrahı (Brüt ücret- (Sigorta primi işçi payı+ işsizlik sigortası işçi payı))

Bütün bu hesaplamalardan sonra net asgari ücret şu formül ile bulunur:

Net asgari ücret= Brüt asgari ücret – Kesintilerin toplamı

asgari ücret hesaplama
asgari ücret hesaplama

2020 Brüt Asgari Ücret Üzerinden Asgari Ücret Hesaplaması

2020 Brüt Asgari Ücret: 2.558.40 TL olarak belirlendiğinde yukarıda verilen hesaplamalara göre:

SGK İşçi Payı 358.18
SGK İşçi İşsizlik Payı 25.58
Gelir Vergisi Matrahı 2.174.64
Gelir Vergisi 326.20
Damga Vergisi 19.42
Asgari Geçim İndirimi 191.88
Net Asgari Ücret 2.020.90

Asgari Geçim İndirimi

Asgari ücretin belirlenmesinde etkili olan bir diğer durum ise asgari geçim indirimidir. Asgari geçim indirimi 16 yaşından büyük olan ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için devlet tarafından ödenen ek ücret olarak görülebilir. İşçinin bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları varsa bu kişiler için asgari geçim giderlerinin toplam giderden çıkarılması ile asgari geçim indirimi bulunmaktadır.

Asgari geçim indirimi işçiye hükümet tarafından işveren eli ile ödenir. İşveren işçiye asgari geçim indirimi ödemesi yapması halinde devlet bunu işverenin gelir vergisinden düşer. Asgari geçim indirimi ise;

 • Bekar- evli
 • Eşi çalışan- eşi çalışmayan
 • Çocuğu olan- çocuğu olmayan
 • Çocuk sayısı gibi etkenlere göre hesaplanarak asgari ücretin üzerine ekleme yapılmaktadır.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla