Meslek

Araştırma Görevlisi Nedir? Nasıl Olunur?

Araştırma görevlisi yükseköğretim kurumlarında ''Asistan'' adı ile anılan ve araştırma, inceleme, uygulama yapan kişilerdir.

Yükseköğretim kurumlarında görev alan ve eskiden ‘’Asistan’’ adı ile bilinen inceleme, araştırma ve uygulama gibi konularda yardımcılık yapan kişilere araştırma görevlisi denmektedir. Araştırma görevlileri yükseköğretim kurumu içerisinde aktif olarak çalışan ve araştırmalara yardımcı olan kişilerdir. Bu kişiler sadece araştırma ve inceleme yapmakla kalmayıp yetkili organlardan gelen diğer görevleri de yerine getirmekle sorumludurlar.

Araştırma görevlisi olma süresi asilliğe geçişe kadar 1 yıldır. Bu 1 yıl içerisinde çalışmalarına devam eden araştırma görevlileri uygun görülmesi halinde 1 yıl daha araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam edebilir.

Araştırma Görevlisi Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Başarılı Lisans Eğitimi

Akademik alanda ilerlemek ve araştırma görevlisi olmak gibi bir düşünceye sahip olanların başarılı bir lisans eğitimi almaları gerekir. Lisans eğitimi boyunca not ortalamalarının yüksek olması ve akademik alanda ilerlemek için geleceğe yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bölümle alakalı olarak araştırma görevlisi olmak isteyenlerin alan derslerinde geniş bir bilgiye sahip olması da ilerleyen yaşantıda lazım olacak yeterliliklerdendir.

Araştırma görevlisi olabilmek için ALES ve YDS sınavlarında istenen puanları almış olmak gerekir.

ALES ve YDS

Araştırma görevlisi olmak isteyen kişilerin lisans eğitimi sonrasında ALES ve YDS sınavlarına girmiş olması gerekmektedir. ALES sınavına giren kişilerin en az 70 puan alması yeterlidir. YDS sınavına giren kişilerin ise en az 50 puan almış olması gerekmektedir. YDS sınavına girmeyen kişilerin ÖSYM tarafından yapılan ve YDS ile eşdeğer tutulabilecek sınavlardan 50 puan almış olması da yeterli görülebilmektedir.

35 Yaş Sınırı

Araştırma görevlisi olarak çalışmak isteyen kişiler için 35 yaş sınırı bulunmaktadır. 35 yaşını dolduran kişiler araştırma görevlisi olarak yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar. Bu nedenle yaş sınırlamasına dikkat ederek hareket edilmelidir.

Araştırma Görevlisi Olmak İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Araştırma görevlisi alımlarında genellikle her üniversite kendi şartlarını yayınlayabilmektedir. Buna göre genel olarak adaylardan talep edilen belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Başvuru dilekçesi
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
 • Lisans/ yüksek lisans eğitimi alındığına dair belge
 • Lisans/ yüksek lisans eğitimi konusunda not detaylarını gösterir transkript
 • ALES ve YDS belgesi
 • Yabancı üniversitelerden mezun olan kişiler için denklik olduğuna ve mezun olunan bölüme ait belgeler
 • Halen çalışmakta olan ya da ayrılmış olan kişiler için SGK’dan alınmış olan Hizmet Belgesi dokümanı
 • 2 adet fotoğraf
 • Adli sicil kaydını gösterir belge
Yüksek lisans mezunu olan kişiler lisans mezunu olan kişilere göre araştırma görevlisi alımlarında daha avantajlıdır.

Araştırma Görevlisi Alımları Nasıldır?

Üniversitelerde oluşan ihtiyaca bağlı olarak araştırma görevlisi alım ilanları yayınlanmaktadır. Adaylardan istenen özellikler alım açıklamasında belirtilir. Yüksek lisans eğitimi almış olan adaylar lisans eğitimi alan adaylara göre öncelikli olarak görülür. Ancak bazı alımlarda sadece lisans mezunu olmak yeterli görülebilmektedir.

Araştırma görevlisi ilanları üzerinden uygun olduğunu düşünen adaylar başvurularını gerçekleştirerek istenen belgeleri üniversiteye ulaştırabilirler. Daha sonra adaylar için üniversite yönetimi tarafından;

 • Ön değerlendirme tarihi
 • Sınav giriş tarihi
 • Sınav sonuç ilanı tarihi açıklanır.

Ön değerlendirme ve yapılan sınavda başarı göstermiş olan adaylar genellikle üniversitelerin online kanalları üzerinden duyurulmaktadır. Başarılı adayların üniversite yönetimi ile iletişime geçerek gerekli işlemleri tamamlaması sonucu araştırma görevlisi olarak işe başlaması mümkün olmaktadır. 1 yıl boyunca araştırma görevlisi olan kişilerin çeşitli çalışmalarla uzmanlığa geçmesi gerekmektedir. Araştırma görevlileri çalıştıkları süre boyunca başka bir yerde çalışamazlar.

Yorum Yap

Yorum bırakmak için tıkla