Yeni Binaya İskan Nasıl Alınır?

Alihan Berk Bilgiç
Yeni Binaya İskan Nasıl Alınır?

İskan, ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine sadık kalınarak inşanın tamamlandığını gösteren ve belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenerek ev sahiplerine verilen bir belgedir. Ülkemizdeki yapıların yaklaşık %60'ında bu izin bulunmamasının sebebi inşaattan sorumlu firmanın yapıyı tasdikli projesine göre yapmamış veya yasal prosedür ve ona bağlı giderleri ödememiş olmasıdır.

Öncelikle ana konuya değinmeden iskan raporunun nerede gereki olacağını gösterecek olursak;

 • İşyeri ruhsat müraacatı
 • Banka Kredisi
 • Elektrik, su, doğalgaz abonelikleri
 • Kat mülkiyeti geçişi

Sizin de mülkünüzde iskan yok ise bunu nasıl edinebileceğinizi elimizden geldiğince anlatalım.

 • İskan raporu almak istenildiğinde inşaat sahibi, müteahhidi ya da yetkilisinin imzaları bulunan ortaklaşa yazılmış bir dilekçe ile bağlı bulunulan belediyeye başvurmaları gerekir.
 • Başvurunun ulaştığı Yapı Kullanma izni yetkilileri ilgili binanın bahsedildiği üzere ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını sahaya inerek kontrolünü sağlar.
 • Bu kontrolün doğrultusunda teknik raporlar ile taahhütname verildikten sonra ilgili yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.

Genel İskan Raporunu (Yapı Kullanma İzin Belgesi) alabilmek için bir çok işlem yapmaktan kaçınamıyoruz malesef. Bunların en başında resmi evrakları edinme kısmı geliyor. Bir binada kendi bağımsız kısmımıza ait iskan raporu almak istiyorsak ilk olarak aşağıdaki belgeleri bir bir edinmemiz gerekiyor. Elbette tüm bunlar belirli bir fiyata tabi tutuluyor. Tabi burada belirtmek gerekir ki bu ücretler belediyeler arası farklılıklar gösermesi de kaçınılmaz. 

 • İskan İzni istemi içeren dilekçe,
 • Tapu kaydı bilgileri,
 • Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi, 
 • Dış Kanal Belgesi (bağlı bulunan su ve kanalizasyon idaresinden), 
 • Telekom Olur Yazısı,
 • Proje Müellifleri Raporu, 
 • Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu, 
 • Cephe fotoğrafları – 13 18 cm,
 • Emlak  /Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,
 • SGK'dan alınan Borcu Yoktur Belgesi, 
 • Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda) 
 • Yangın Tesisat Raporu (Dosyada İtfaiye Daire - Başkanlığı'ndan onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa) 

Kısaca 2015 yılı iskan Raporu (Yapı Kullanma izin belgesi) harcı bedellerinden de bahsedecek olursak;

1000 m2'ye kadar m2'ye kadar m2 başına 2,5 TL, 1000-15000 m2 arası için m2 başına 2,7 TL, 15000-50000 m2 arası için m2 başına 2,8 TL, 50000-100000 m2 arası için m2 başına 3,1 TL ve 100000 m2 üzeri için m2 başına 3,5 TL olarak fiyatlandırma belirlenmiştir.