Yeni Bina Neden Isınmaz?

Baran Akçok
Yeni Bina Neden Isınmaz?

Yeni binaların ısınma sorunları her dönem gözlenmektedir. Çünkü bu sorun yeni inşa edilmiş binaların en sık yaşadığı problemlerin başında gelmektedir. Peki, yeni binalar neden ısınmazlar?

Bina yapı malzemelerinin yeteri kadar ısı almaması: Kiremit, tuğla, çimento, sıva ya da çeliklerin yapım aşamasında soğuk ile yüzleşmesi, güneş ışıklarından da yeteri kadar ısınamaması nedeni ile belli bir soğukluk yeni binalara hakim olmaktadır. Yani binanın tam anlamı ile soğunun kırılması belli bir zaman alacaktır. Binada kullanılan yapı malzemelerinin soğukluğu ve aylarca mevsim soğukluklarına maruz kalınması, ilk zamanlar yaşanan bina ısınma sorununun üzerinde oldukça etkili olmaktadır.

Sıcak su borularının tam anlamı ile faaliyete geçmemiş olması: Binayı alttan, üstten, boşluklardan ve ara katlardan saran sıcak su boruları, yeni binalarda hemen tam kapasite ile çalışamazlar. Bu durumda hem binanın yeni olmasından dolayı soğuk borulara bir anda yüklenilmemesi, hem de borudan geçen sıcak suların binanın ilk soğukluğunu kısa zamanda kıramaması etkili olmaktadır. Ne zaman ki sıcak su borularından tam verim alınırsa, bina sıcaklığı o saman daha iyi seviyelere gelecektir.

Isıtma tesisatının tam randımanlı çalışamaması: Tıpkı sıcak su boruları gibi, ısıtma sistemi de tüm hatları ile tam randımanlı olarak çalışmak isteyecektir. Ancak yeni binalarda ilk zamanlar her hat boyunca görülen genel soğukluk ve çeşitli verimsiz döngüler, binanın tam anlamı ile ısınmasını engellemektedir. Kısa bir süre içinde binanın genel olarak ısınması sağlanacaktır.

Yalıtım sisteminin tam verimli olmaması: Yeni inşa edilen binalarda, hayata geçirilen yalıtım sistemleri ilk zamanlar tam anlamı ile verimli olamazlar. Binalardaki ısı yalıtımı istenilen şekilde randımanlı olamaz ise, içerideki sıcak hava dışarıdaki soğuk hava ile temas edeceği için binanın ısınmasında sorunlar yaşanacaktır. Bilhassa yeni binalarda zamanla çözülen yalıtım sistemi sorunları, bina ısınması üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.

Yeni binalar içinde insanlar yaşadıkça ısınacak, ısınma sistemleri verimli çalıştıkça ve yalıtım sisteminden randıman alındıkça bina soğukluğu kırılacaktır. Yeni binaların ısınma sorunu uzun vadeli değil, kısa vadeli bir sıkıntıdır.