Yeni Bina Almanın Avantajları

Emre Bicer Yeni Bina Almanın Avantajları

Uzun bir süredir insanların en garanti yatırımlarından biri olan emlak sektöründe ilerlemeler neticesince yeni yapılan evler ile uzun süre önce yapılanlar arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Son teknojilerle yapılan yeni binaların en büyük özellikleri hem çağın gereksinimlerini karşılamakta hem de verdiği faydalar ile insanların bütçelerine katkı sağlamaktadır. Bu sebeplerden dolayı yeni binaların insanlara verdiği avantajlar göz ardı edilmemelidir.

Yeni binaların insanlara sağladığı avantajlar nelerdir?

  • Öncelikle yeni binalar son teknojiler ile yapıldıklarından eski binalara göre daha sağlam bir şekilde olmaktadırlar. Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu da düşünüldüğünde bu özellik yeni binaların en önemli özelliklerinden birisi olmaktadır.
  • Ayrıca yeni yapılan binalardaki ısı yalıtım sistemlerinin kaltiesi eski binaların oldukça ilerisindedir. İyi bir ısı yalıtım sayesinde hem insanlar ekonomik olarak çok yıpranmaz hem de enerji tasarrufu yapılarak ülkeye de katkı sağlanmış olur. Buna ek olarak çevre kirliğiği de belli seviyelerde önlenmiş olur. Böylelikle gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre ve iyi bir yaşam standardı bırakmak mümkün olmaktadır.
  • Binalara yapılan zorunlu deprem sigortası dahilinde de yeni binalara ayrıcalıklar tanınmaktadır. Yeni yapılan binalara eskilerine göre daha ucuz bir şekilde deprem sigortası yapılmaktadır.
  • Ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi olan çarpık kentleşmede yeni bina yapımlarıyla aşılmaya çalışılmaktadır. Yeni yapılan ev projeleri çevrenini de durumu göz önüne alınarak daha düzgün bir biçimde yapılmaktadır. Böylelikle şehir içinde daha iyi bir planma olmaktadır.
  • Ayrıca yeni yapılan binalardan bazıları çevreci kimliği ile yeşil bina olarak adlandırılımaktadır. Çevreci binaların en büyük özellikleri yapım aşamasında ve sonrasında çevreye verdikleri değerdir. Bu binalarda ısıtma ve soğutma maliyetleri daha azdır, hem de çevreye karbondioksit salınımları büyük ölçüde aşağı seviyelere çekilmiştir. Ayrıca yeşil katmanları ile çevreye oksijen vermesi ve rüzgar enerjisinden yararlanma gibi özellikleri ile hem enerji tasarrufu sağlamakta hem de çevreye faydası olmaktadır.
  • Son olarak da yeni bina almak en garanti yatırımlarından bir tanesidir. Emlak sektörü sürekli olarak değer kazanan yatırımcısına iyi miktarlarda para kazandıran bir sektördür.