Vergi Borcu Nereden Öğrenilir?

Hakan Obalı
Vergi Borcu Nereden Öğrenilir?

Devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi vergilerdir. Birçok çeşidi olan vergiler çeşitli dönemlerde mükelleflerden tahsil edilir. Vergi borcunun zamanında ödenmemesi durumunda ise bu borcun üzerine bir de gecikme faizi eklenir. Zamanında ödenmeyen borçların ileride daha büyük problemlere yol açmaması için vergi mükelleflerinin vergi borçlarını zamanında ödemeleri gerekir. 

Vergi Borcu Nereden Öğrenilir?

Vergi borcunun öğrenilmesi için günümüzde en kolay yöntem Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet vergi dairesidir. İnternet vergi dairesi olarak adlandırılan bu elektronik sisteme herhangi bir bilgisayar veya akıllı cihaz kullanılarak giriş yapılabilir. Bunun için internet tarayıcısından “intvd.gib.gov.tr” adresine gidilmesi ve buradan “Borç Bilgilendirme Servisi”nin seçilmesi gerekir.

Çıkan ekrandaki kutucuklara öncelikle T.C. Kimlik numarası ve nüfus cüzdanı seri/no bilgileri yazılmalıdır. Ardından da anne, baba, eş veya çocuklardan birinin T.C. numarası ya da anne kızlık soyadının birinci ve ikinci harfleri ilgili kutucuklara girilmelidir. Son olarak güvenlik kodu da ilgili kutucuğa girildikten sonra sisteme giriş yapılabilir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra herhangi bir vergi borcu olup olmadığı öğrenilebilir ve vergi borçları ile ilgili dönem, tutar ve türün yanında detaylı bilgi de alınabilir.

Vergi borçlarının öğrenilmesi için cep telefonlarının kısa mesaj özelliği de kullanılabilir. Kısa mesaj servisi ile vergi borçlarının öğrenilebilmesi içinse cep telefonundaki mesaj bölümüne “BORC” yazılmalı ve ardından bir karakter boşluk bırakılarak T.C. kimlik numarası yazılmalıdır. T.C. kimlik numarasında sonra da anne kızlık soyadının ilk iki harfi yazılmak suretiyle bu mesaj 1189 numarasına gönderilmelidir. Bu mesajın doğru olarak gönderilmesinden sonra ise sistemden cep telefonuna cevap olarak vergi borcu bilgisi gelir.

Vergi borcunun öğrenilebilmesi için diğer yöntem ise vergi dairesine başvurulmasıdır. Vergi dairesine dilekçe yoluyla başvurulduğunda vergi borçları ile ilgili ayrıntı döküm alınabilir. Ancak bu borç dökümünün alınabilmesi için vergi mükellefinin vergi dairesine bizzat kendisinin başvurması gerekir. Vergi mükellefinin başvurmasının mümkün olmadığı hallerde vergi dairesinden borç dökümü alınabilmesi için, bu başvuru mükellefin yasal vekili tarafından da yapılabilir.