Vekalet Nasıl İptal Edilir?

Halit Öztamur Vekalet Nasıl İptal Edilir?

Kişilerin normalde sadece kendilerinin yapabilecekleri hukuki işlemleri vekalet ile bir başkasına arada hukuki ilişkiye dayanarak yaptırabilir. Genelde bu kişiler avukatlar ve temsilcilerdir. Vekalet verilmesiyle vekalet alan, vekalet verenin yerine onun işlemlerini gerçekleştirir.

Vekalet verilmesi vekaletname denilen bir belgeyle gerçekleştiği gibi, vekaletin geri alınması da belli işlemlere tabidir. Vekaletnameler genel ve özel olarak verilir. Genel vekaletnamede temsilci genel olarak bütün işlerde vekalet hakkına sahip olur. Özel vekaletnamede ise sadece belirli ve sınırlı sayıda işlemler için yetkili kılınır. Vekalet iptal edilirken de bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. İptal edilen yetkiler açıkca belirtilmelidir. Vekil, vekaletnamede belirtilen yetkilerini aşarsa, yapması gerekenleri yapmazsa, ihmal gösterirse vekaleti iptal edilebilir. 

  • Vekalet verme işlemleri noterde yapılır. Vekalet iptali işlemleri de bu nedenle noterde yapılır. Vekalet verilirken süre belirtilmemişse iptali için mutlaka bazı işlemlere gerek vardır. Ancak belirli bir süre için vekalet verilmişse süre bitiminde kendiliğinden bitebileceği gibi vekaletin iptali yoluna da gidilebilir.
  • Vekaletin iptali için öncelikle vekaletin düzenlendiği notere gidilmelidir. Noterden alınacak azilname belgesinin vekalet verilene gönderilmesi gerekir.
  • Bu belgeyi alırken sebebi belirtilmeli ve harç miktarı yatırılmalıdır. Azilnamede vekaletin neden geri alındığı vekile bildirilmelidir. Çünkü vekil, vekaletname ile bir hak sahibi olur ve bu hakkı sebepsiz yere elinden alınabilir. Bunun için itiraz yolu vardır. Vekaletname sözleşmesine aykırı davranan tarafın maddi ve manevi sonuçlarına katlanması gerekir.
  • Azil belgesi ilgili olan o yerdeki tapu ve bankalara gönderilmelidir. Yetkisiz temsile karşı bu şekilde önlem alınmış olur.
  • Taraflar aradaki vekalet ilişkisini ortak bir şekilde sona erdirilmesi istenebilir. Bu durumda noterdeki azilnameye gerek kalmaz. Kendi aralarında vekaletin sona ermesi anlaşması yaparlar.
  • Yurt dışında düzenlenmiş bir vekaletname söz konusuysa yurt dışındaki temsilciliklerde bu işlemlerin yapılması gerekir.

Vekalet verme konusu genelde tapu ve miras işlemlerinde, avukatlık hizmetlerinde ve araç alım satımında ortaya çıkar. Bu konuda sıkıntı yaşanmaması için yapılması gereken mutlaka yazılı noterde bir sözleşme hazırlanmasıdır. Aynı şekilde bu sözleşmenin iptal edilmesi için resmi merci olan noterler kullanılmalıdır. Sözlü olarak yapılamaz.