Uydu Alıcısı Nasıl Kurulur?

Yılmaz Dönmez Uydu Alıcısı Nasıl Kurulur?

Görüntülü ve sesli haberleşmeyi uydu kanalıyla sağlayan teknolojiler uydu alıcılarıdır. Gelişen teknolojiyle farklı tip ve modellerde uydu alıcıları tasarlanmıştır. Teknik olarak her birinin kurulumu benzerdir.

İlk uydu alıcıları analog sistemliydi. Bu tip uydu alıcılar uydudan gelen veriyi görüntüye çevirebilir. Ancak analog sistemlerde kanalların yeri değiştirilemez. Bu uydu alıcılarının geliştirilmesi ile dijital uydu alıcıları doğdu. Teknik olarak analog uydu alıcılarının dijitalleştirilmesinden ibaret olan bu sistem kanalları sıralama imkânını sunar. Buna ek olarak otomatik kanal bulma özelliği ancak dijital uydu alıcılarına entegre edilebilir.

Dijital uydu alıcılarının piyasada iki tipi bulunur. Standart definition(SD) ve high definition(HD) şeklindeki bu iki tip dijital alıcı sadece görüntü kalitesi açısından farklıdır. HD uyumlu dijital alıcılar HD uyumlu televizyonlarda yüksek çözünürlükte yayın kalitesi sunabilirken; SD sistemlerde yüksek çözünürlük mümkün değildir.

Bütün alıcılar uydudan gelen mikrodalga sinyallerini televizyon tarafından kullanılabilecek veriye dönüştürür. Sistem kurulumu için anten, LNB, kablo, uydu alıcısı, scart sistemi gerekir.

Çanak anten: İlk olarak çanak anten uyduyu görecek şekilde ayarlanır. Bu amaçla konum ve frekans hesabı yapan aygıtlar kullanılır. Eğer teknik donanım yetersiz ise çanak antenin konum ayarı bütün sistem elemanları yerleştirildikten sonra da yapılabilir. Çanak antenler uydudan gelen frekansları yoğunlaştırdıkları için önemlidir.

LNB alıcısı: Çanak antenin uç kısmına LNB alıcısı yerleştirilir. Uydudan gelen frekansları elektronik olarak ilk algılayan sistem burasıdır. Uydudan gelen frekanslar atmosfer tarafından bozulur. Bozulmaya ek olarak yeryüzü gürültüsü de parazit yapar. LNB bütün gürültüleri perdeleyerek uydudan gelen frekansı güçlendirir.

Kablo sistemi: LNB ucuna yerleştirilen kablo sistemi ile LNB tarafından algılanan veri uydu alıcısına iletilir.

Uydu alıcısı: Uydu alıcısı gelen frekans verilerini anlamlandırarak görüntüye dönüştürür.

Scart sistemi: Görüntünün televizyona iletilmesi için scart iletim sistemleri kullanılır.

Buraya kadar uygulanan adımlara ek olarak uydu alıcısında frekans ayarları yapılır. Eski sistemlerde kanallar tek tek ayarlanırken yeni dijital sistemlerde bu zorunluluk yoktur. Uydu tarafından sağlanan otomatik kanal ayarıyla bütün kanallar ayarlanabilir.