Tapu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Burak Sözer
Tapu Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Taşınmaz gayrimenkul sahibinin hak sahipliğini kısıtlayan ve bir uyarı niteliği taşıyan uygulamalara tapu şerhi denilmektedir. Tapu şerhinin kaldırılabilmesi için şerh işleminde bulunan kişilerin hepsinin, şerhin kaldırıması için onay vermesi gerekmektedir. 

Türk Medeni Kanun'da bulunan 683. maddeye göre, hak sahibinin yetkilerini kısıtlayacak şekilde tapu kütüklerine şerh konulamamaktadır. Tapulara konulan şerhler için taraflardan herhangi biri şerh iptali için dava açabilmektedir. 

Tapu sicilinde bulunan dosyalara, kişisel haklar ve temlik hakları ile ilgili şerh koyma işlemi yapılabilmektedir. Tapu şerhi ile ilgili mevzuatlar Tapu Sicili Tüzüğü kapsamı içerisindeki 54, 55,56 ve 57. maddelerde yer almaktadır. Kişisel hakların şerhi için 55. madde dikkate alınırken, şerhler sütunun belirlenmesi 54. maddeye göre yapılmaktadır. Temlik hakları ile ilgili olan belgeler madde 56'da temlik hakkını yasaklayan şerhler ise madde 57'de yer almaktadır. 

54. maddede yer alan kurala göre, tescille ilgili olan şerhler kanunların belirttiği şekilde kütüğün şerhler sütununa eklenmelidir. 

Kişisel hakların şerhi için 55. madde uygulanmaktadır. Bu maddeye göre uygulanacak adımlar şu şekildedir;

 • Satış sonucunda elde edilen vefa ve rücu hakkı şerh için senet şeklinde tasdiklenmelidir. 
 • Satış hakkından dolayı ortaya çıkan vefa ve rücu hakkından istifade hakkı için sözleşmeler noter tarafından düzenlenmelidir. 
 • Şerh için, alım ve satış hakkını gösteren noter onaylı sözleşme
 • Hasılat kirası ve kira için şerh işlemlerinde kira sözleşmesi aranmaktadır.

Temlik hakkını kısıtlayıcı özellikteki şerhler için geçerli olan 56. madde şu özellikleri içermektedir. 

 • Haciz ve şerh için yetkili kurumdan resmi bir yazı gerekmektedir. 
 • Aile yurdu kapsamında değerlendirilen tapular için mahkeme tarafından onaylanmış bir senet
 • Miras işlemlerindeki şerh için vasiyetname ve mahkeme yazısı örneği 
 • Kanunlardan dolayı çıkan şerh engeli için kanun belgelerinin onaylı örneği 

Temlik hakkı yasaklayan şerhlere uygulanacak olan 57.madde ise şu şekildedir. 

 • Şerh tedbiri için mahkemeden gelen yazı ve karar örneği 
 • İflas durumlarında konan şerh için yetkili kurumdan yazı 
 • Kanunlar tarafından engellenen şerh durumları için kanunda gerekli olan belgeler. 

Yukarıda yer alan maddelere göre tapulara şerh konulmaktadır.