Tapu Masrafı Nasıl Ödenir?

Gülşen Obalı
Tapu Masrafı Nasıl Ödenir?

Konut alım satımlarında, tapu işlemleri için verilen hizmetlerden dolayı alınan vergiye tapu harcı adı verilir. Tapu harcı, gerecek satış bedeli üzerinden hesaplanarak hem alıcı hem de satıcı tarafından ödenen bir vergidir.

Tapu harcı, gayrimenkul ve taşınmaz satışlarında tapu dairesine başvurulduğunda, daireye beyan edilen satış bedeli üzerinden hesaplanır. Tapu harcı hesabında kullanılan güncel oran binde 20’dir. Gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanan bu bedel hem alıcı, hem de satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Örnek olarak 150 bin TL’lik bir evin tabu harcı, bu bedelin binde 20’si olan 3 bin TL’ye tekabül etmektedir. Bu evin satışında hem alıcının, hem de satıcının 3’er bin TL ödemesi gerekir.

Tapu işlemlerinde, tapu harcının yanında bir de döner sermaye bedeli ödenmesi gerekir. Bu bedel ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmekte olup, 2015 yılı için 82,50 TL’dir. Döner sermaye bedeli de tapu harcı gibi hem alıcı, hem de satıcı tarafından ödenir.

Tapu işlemlerinin tamamlanabilmesi için hem tapu harcının, hem de döner sermaye bedelinin ödenmesi gerekir. Bu ödemeler normalde işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Ancak bu işlem genellikle Maliye Bakanlığı tarafından yetki verilen bankalar aracılığı ile gerçekleştirilir. İşlemin yapıldığı tapu dairesinde, tapu harcı tespit edildikten sonra bu bedelin hangi anlaşmalı bankaya ödenmesi gerektiği de belirtilmektedir. Ayrıca tapu müdürlükleri e-tahsilat uygulamasına geçmiş oldukları için tapu harcı ödemeleri ATM’ler ve bankaların görüntülü işlem merkezleri aracılığıyla da interaktif olarak yapılabilmektedir.