Tapu Harcı Ne Zaman Ödenir?

Hakan Obalı
Tapu Harcı Ne Zaman Ödenir?

Konut alım satımlarında çıkan masraflardan birisi de tapu harcıdır. Gayrimenkul ya da taşınmaz satışında, tapuda yapılan hizmetin bedeli olarak alınan bu harcın, tapu işlemlerinin tamamlanabilmesi için yatılması gerekmektedir.

Tapu harcı satış hem alıcıdan, hem de atıcıdan alınan bir vergidir. Tapunun hissedarlar tarafından satılması veya alınması durumunda, vergi oranları hisse payları oranınca hesaplanarak hissedarlar tarafından ödenir. Genellikle satıcılar bu bedeli alıcıya ödetmeye çalışırlar. Ancak bu durum anlaşmaya bağlıdır. Eğer bu konuda daha önceden bir anlaşma yapıldıysa, satıcının tapu harcını da alıcı ödeyebilir. Ancak bu konuda anlaşılmaması durumunda alıcının satıcının harcını ödeme gibi bir zorunluluğu yoktur.

Tapu harcının hesaplanmasında evin gerçek satış bedeli dikkate alınmaktadır. Hem satıcı, hem de alıcının ödeyeceği tapu harcı, evin satış bedelinin binde 20’si hesaplanarak bulunur. Tapu harcının düşük çıkması için alıcı ve satıcılar satış bedelini düşük gösterme yoluna gidebilirler. Bu durumlarda hesaplanan tapu harcı konut vergisi bedelinden düşük olamaz. Satış bedelinin, bölge için belediye tarafından hesaplanan emsal bedelin %80'inden az gösterilmesi durumunda ise vergi dairesinin araştırması sonucunda cezai işlemler uygulanabilmektedir.

Tapu Harcı Ne Zaman Ödenir?

Alım satım işlemleri için tapu dairesine başvurulduktan sonra burada hesaplanan harç bedelleri, ilgili yerleşim yerinin vergi dairesinin anlaşmalı olduğu bankaya ödenmektedir. Bu işlemler genellikle bir gün içerisinde gerçekleşmektedir. Sabahtan başlayan tapu işlemlerinde hesaplanan tapu harcı bankaya ödendikten sonra dekontlar tapu dairesine teslim edilir ve taraflara verilen yeni randevu ile öğleden sonra tapu işlemleri genellikle tamamlanmaktadır. Tapu harcı sadece alım satım işlemlerinde olmak üzere, her işlemde sadece bir defa ödenir.