Şirket Kapatılırken İzlenilecek Yol

Şant Aksu
Şirket Kapatılırken İzlenilecek Yol

Büyük kazançlar hedeflenerek kurulan şirketler, çeşitli nedenlerle ve artan rekabetin etkisiyle zaman zaman başarısız olmaktadır. Piyasa ekonomisinin hakim olduğu ülkelerde şirketler arasında kıyasıya bir rekabet söz konusudur. Bu rekabet ortamından başarısızlıkla ayrılan şirketlerde iflas kaçınılmazdır. Kâr amaçlı kurulan bu şirketlerde başarısızlık durumları istenmeyen durumlardır. Kurulan işletmelerin büyük bölümü kuruldukları yılı takip eden ilk 1-2 yıl içerisinde başarısız olur ve iflas bayrağını çekmek zorunda kalır. Başarıyla ayrılan şirketler ise büyüyüp gelişirler. Fakat bu durum onların da ilerleyen yıllarda başarısız olmayacağı anlamına gelmez.

Ticaret hayatına başlarken veya sonlandırırken açılış ve kapanışı en kolay olan işletme türü şahıs işletmeleridir. Kapanış tarihini takip eden 10 gün içerisinde işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine işi bırakma bildirimi, yazarkasa kapanış tutanağı, tüm faturalar, ödeme kaydedici cihaz levhası, vergi levhası, gider pusulası gibi resmi evraklar ile kapanış için müracaat edilip, kapanış tutanağı düzenletilmelidir. Bu tutanak daha sonraki süreçlerde mükellefiyetin son bulduğunu ispatlayan belgedir. Bu yüzden bu belge çok önemlidir ve iyi saklanmalıdır. Bu tutanak bağlı olduğunuz meslek odası, sosyal güvenlik kurumu, çalışma bakanlığı gibi diğer resmi dairelerden de kaydınızı kapatırken kesinlikle lazım olacaktır.

Şirket kapatılırken yapılan işlemler bu kadar kolay değildir. Şirketlerin kapanış işlemine tasfiye denilebilir. Herhangi bir nedenden dolayı işletmenin faaliyetlerine son veren, şirketin varolan bütün hesaplarının kapatılması durumudur. Tasfiye durumunda şirket 1 yıl boyunca kapatılamaz. Yeni bir dönem başlar ve bu dönemde şirketin ticari faaliyetinin sona ermesinin tescil ettirilip ilan edilmesi gerekir. Tasfiyenin bittiği Ticaret Sicil Gazetesine ilan ve tescil edildikten sonra şirketin ancak vergi dairesinde kapanışı yapılır. 1 Yıllık tasfiye süresince tüm beyannameler verilir. Tasfiyeye girilen tarihten başlayarak, giriş tarihini takip eden 4. ayın 15'ine kadar, şirketin bağlı olduğu vergi dairesine, tasfiye öncesi dönemin kurumlar vergisi beyannamesi ibraz edilir. Tasfiyeye başlamadan hemen önce, aynı yıl içerisinde olsa bile tasfiye dönemi için yeni bir defter tasdik ettirilmesi gerekir. Tasfiye süresi bittiğinde şirket bilançosu kesinleştikten sonra, 15 gün içerisinde son kurumlar vergisi beyannamesinin, beyan edilmesi gerekmektedir.