Serbest Stil Yüzmede Ayak Vuruşu Nasıl Yapılır?

Solmaz Özlem Köse Serbest Stil Yüzmede Ayak Vuruşu Nasıl Yapılır?

Yüzme stilleri arasında en hızlı olanı serbest stil yüzmedir. Sırasıyla bir sağ bir sol kolun çekişi ve her kulaçta bir, iki, üç ya da altı ayak vuruşu ile gerçekleşen bu stildeki en önemli kural vücudun bir kısmının suyun dışında kalması ve suya paralel olmasıdır. Serbest stilde %10luk bir ilerleme gücü sağlayan ayakların asıl kullanımında amaç, hızdan çok kalça ve bacakların suya batmasını engellemektir ve suda yatay durumda kalmasını sağlamaktır. Aksi durumda kalça ve bacakların suya sürtünme artacağından hız düşecektir.

Serbest stil yüzmede ayaklar en az kol çekişi kadar önemlidir, bu yüzden mutlaka doğru yapılmalıdır. Bu stilde yüzmede ayak hareketleri kalçadan başlar, aşağı doğru vuruşla kuvvet ayak parmaklarına kadar iletilir. Aşağı doğru vuruşta vücudun anatomik yapısı sebebiyle dizlerin hafif kırılması engellenemese de bacağın yukarıya doğru hareketi sırasında gergin bir şekilde mutlaka düz olması için gereklidir. Serbest stilde dizler, kuvveti mutlaka ayak hareketinin başlangıç noktası kalçalardan alarak bacak hareketini savurma noktasında kuvveti ayak parmaklarına iletmek açısından önemlidir. Vuruş sırasında iki ayak arasındaki yükseklik farkı 30 cm olmalı, derinlik ise vücudun yatay durumu kadar kalmalıdır.

Vuruşta ayak parmaklarının ve bileklerinin de bacaklar gibi gergin olması gerekmektedir. İlerleyici etkisi olan ayak bileklerinin ve parmaklarının gergin olmadığı zamanlarda serbest stilde ilerleme mümkün değildir. Bu stilde ayaklar gergin olmanın yanında suyun hemen altında ayaklar içeri gösterecek şekilde tutulmalı ve topukların dışarıya çıkmadığından emin olunmalıdır. Ancak ayak parmaklarını uzatarak ayak bileklerini germeye çalışmak yanlış bir tekniktir ve kramplara sebep olabilir.

Serbest stil yüzmede ayaklarla ilgili dikkat edilecek bir diğer konuda, ayağın su yüzeyinin dışına çıkmamasıdır. Ayak vuruşu su yüzeyine çıkılarak yapılırsa suyun kaldırma gücüyle vuruş etkisini kaybeder ve ilerlemenin yavaşlamasına hatta durmasına sebep olur. Her ne kadar ayakların yanlış kullanımı ilerlemeyi etkilese de, bu ilerlemeyi durduran asıl sebep bu stilde ayak vuruşlarının vücudun suda yatay durumda durmasında bozulmaya sebep olmasıdır. Bu sebeple ayakların batmasını ve su yüzeyine çıkmasını engelleyerek yüksek bir durumda tutmak gereklidir.

Ayrıca ayakların birbirine konumu paralel olmasından çok ayak uçlarında birbirine yakın topuklar birbirinden hafif uzak bir şekilde tutulması yüzücünün hareketi kolaylaşacaktır.