Satış Analizi Neden Önemlidir?

Merve Çalışlar Satış Analizi Neden Önemlidir?

Şirketlerin satış hacmindeki değişmeleri, güçlü ve yetersiz yanları ayrıntılı olarak incelemeye satış analizi denir. Ürünün satışının yapıldığı bölgeler, bu bölgelerdeki satış durumu ve yoğunluğu, satışlardaki sezonsal etkiler, ani artış ve azalışlar bu analiz sonucu belirlenir. 

Satış analizi, satışlardaki artma ve azalmalar hakkında önemli veriler sağlar. Bu veriler sonucunda diğer departmanlara da bilgi sağlanır. Böylelikle, şirketin genel olarak satış ve pazarlama konusundaki artı ve eksileri belirlenir. Satış ve pazarlama politikalarında yeni stratejiler geliştirilebilir. Örneğin, bir bölgede satışın az, diğerinde çok olması, hedef kitlenin bu bölgelerdeki yoğunluğu hakkında ipuçları sağlayabilir. Bu durumda, bazı bölgeler için özel geliştirilmiş promosyonel aktiviteler ürün satışının artmasını sağlamada yararlı olacaktır. 

Satış analizi sonucunda, satılan ürünlerin hacmi ve maliyet arasında da bağlantı kurulur. Bir ürünün satışı arttıkça karlılığı artabilir; ya da tam tersi azalabilir. Bu durumlar ayrı ayrı ele alınarak, eğer herhangi biri şirket için olumsuz bir etki yaratacaksa o ürünün satış fiyatı gözden geçirilmelidir. Ürünün maliyeti konusunda da iyileştirmeler göz önüne alınabilir. 

Satışlarda herhangi bir sezonsal etki varsa, bu da satış analizinin sonucu olarak karşımıza çıkabilir. Bu sezonsal etkinin neden kaynaklandığı ve bunu engellemek ya da telafi etmek için neler yapılması gerektiği düşünülebilir. 

Satış personellerinin durumu da satışları direkt olarak etkilediğinden, bu analiz sonucunda personel için de birtakım veriler sağlanabilir. Pazarlama elemanlarının hangi teknikleri kullanacakları, hangi tekniklerle satışların arttığı ya da azaldığı, personelin kullandığı tekniklerde nasıl iyileştirmeye gidileceği tartışılabilir. Bunun için çalışanlara çeşitli eğitimler de verilebilir ve insan kaynakları yönetimi için yeni stratejiler geliştirilebilir. 

Satış kanallarından hangilerinin daha verimli olduğuna da ulaşılabilir. Hangi satış kanalının hedef kitleye ulaşmada daha etkili olduğu, satış kanallarından yapılan ürün satışları incelenebilir ve bu kanalları kullanmanın şirkete maliyeti de göz önüne alınabilir. Örneğin, e-ticaret daha az masraflı olan ve hızlı servis verebilmesi bakımından müşterileri oldukça tatmin eden bir kanaldır. Son zamanlarda oldukça sık gündeme gelen bu kavram, gitgide kullanılan ana satış kanallarından biri haline gelmiş ve satılan ve alınan ürün hacmi artmıştır. 

Kısacası, ürün maliyeti, ürün satış fiyatı, sezonsal etkiler, bölgesel farklılıklar, pazarlama elemanları ve satış kanalları hakkındaki kararlar satış analizine dayanarak verilebilir.