Şarkı Sözü Nasıl Yazılır?

Arda Erden
Şarkı Sözü Nasıl Yazılır?

Şarkı sözü yazmak için temel müzik bilgisi, yazdığımız konu hakkında bilgi ve duygu yoğunluğuna ihtiyaç vardır. Yazdığımız konuya iyi odaklanmamız gerekir.

Şarkının odak noktasını seçerken iyi düşünmek gerekir. O konu hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmak ve duygu yoğunluğu ile birlikte o bilgiler iyi aktarılmalıdır. Şarkı, dinleyicilere hitap ettiği için ben değil biz duygusu vermelidir dinleyiciye. Dinleyici şarkının içinde kendini bulabilmelidir. Şarkıyı yazdığımız esnada tıkandığımızı hissedersek yeniden yazmaya başlamalıyız. Zorlama kelimeler, şarkıyı tamamlamak için gereksiz cümlelerden kaçınmalıyız.

Önce beste yapılır sonra söz yazılır veya önce söz yazılır üstüne beste yapılır tartışmaları vardır. Pop şarkısı yazıyorsanız, beste yapacak kişi ile birlikte hareket etmelisiniz. Pop şarkılarda hece ölçüsü her satırda eşit olmasa bile yakın olmak zorundadır.

Arabesk, Türk Sanat Müziği ve Halk Müziğinde ise Halk Edebiyatı Hece Ölçüsü kullanılmalıdır. Bunların en çok kullanılanları şu şekildedir;

  • A-11 li hece ölçüsü, 6 + 5 kuralına uygun olarak, 3 kıta üstünden yazılır.
  • B-8 li hece ölçüsü 3 + 5, 5 + 3 ya da 4 + 4 hece bölünmesiyle yazılır. En fazla 4 + 4 tercih edilir. 3 ve ya 5 kıta üstünden yazılır.
  • C- 7 li hece ölçüsünün bölünme kuralı yoktur. Klasik Türk Sanat Müziğinin kuralcı olması dolayısıyla 4 + 3 ya da 3 + 4 hece bölünmesi beste yapan kişiye kolaylık sağlar. 5 kıta üstünden yazılır.

Yazılacak olan şarkı sözünün ses getirmesi için önemli noktalar vardır;

  • Basit ve anlaşılır, karşımızda biri varmış ve onla konuşuyormuş gibi yalın bir dil kullanılmalıdır.
  • Kuvvetli bir slogan kullanılmalı ve şarkı da odak noktası yapılmalıdır.
  • Kelime tekrarından uzak durmak gerekir.
  • Yenilikçi olmak ve tekrardan kaçınmak gerekir.
  • Konu kopukluğu yaratmamak gerekir.