Piyano Notaları Nasıl Okunur?

Solmaz Özlem Köse Piyano Notaları Nasıl Okunur?

Müzik kompozisyonlarını yazmak için kullanılan ve sembolik bir dil olan notalar piyano eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Notaları doğru okumak piyano çalma tekniklerini geliştirebilmenin yanında geniş bir repertuara sahip olmak için de gereklidir. Gerekli kuralların uygulanması ve düzenli çalışmaların yapılması ile kısa sürede öğrenilebilmesi mümkündür.

Piyano Notaları Neden Önemlidir?

Bir eseri piyano ile yorumlarken kullanılan teknik, o eserin yapısını bilmek ve yorumlamakla ilgilidir. Genel olarak piyano çalan kişi notalara bakarak müziği algılar ve parmaklarını algıladığı yönde kullanarak müziği ortaya koyar. Kısacası görsel olarak algıladığını işitsel olarak yorumlar.

Bu noktada piyano çalan kişi başlangıç aşamasında notaları bir grup olarak tanır ve zamanla notaları teker teker tanımaya başlar. Piyano çalan kişinin notaların aralıkları ile piyano tuşlarının aralıklarının bire bire aynı aralıklara sahip olduğunu algılaması bakımından önemlidir.

Piyano Notalarının Özellikleri

Piyano notaları beş satır ve satır aralarında yer alan dört boşluktan oluşan müzikal dizeler üzerinde düzenlenir. Portre denilen bu dizeler üzerinde her satır ve boşluk bir notaya ve piyano klavyesine karşılık gelir. Sol anahtarı ile başlayan notalar sağ el ile çalınacak notaları gösterir. Sol anahtarı ile yazılan notalarda en alt çizgiden en üst çizgi üzerinde E, G, B, E, F ile satır aralarında F, A, C, E notaları yer alır. Yarım sesler nota yazımı üzerinde bemol ve diyez olarak gösterilirken piyanoda siyah tuşlarla belirtilir.

Piyano, trombon, bas gitar gibi müzik aletlerinde notalar iki portre üzerinde düzenlenir. Birinci portre sol anahtarı ile yazılırken ikinci portre bas nota anahtarı olarak bilinen Fa anahtarı ile yazılır. Sol el ile çalınacak bas notaları gösteren Fa anahtarında notalar en alt çizgiden en üst çizgiye G, B, D, F, A ile en alt satır aralığından en üst satır aralığına A, C, E, G şeklinde sıralanır.

Piyano Notaları Nasıl Öğrenilir?

Piyano notaları çeşitli semboller ve varyasyonlar ile birbirine bağlanarak oluşmuş müzikal bir yapıdır. Piyano notalarını okuyabilmek için sembollerin ve bu sembollerin varyasyonlarının anlamını bilmek önemlidir. Nota yazımında yer alan semboller çalınacak parçanın hızı, ritmi, tonu, nota değerleri ve sus değerleri ile ilgili bilgileri içerir.

Piyano notalarının öğrenimi ilk aşamalarda Do Majör tonu temel alınarak tiz nota anahtarı olarak bilinen sol anahtarı ile başlar. Piyano notalarını öğrenme aşamasında grup olarak algılamak önemlidir. Bu nedenle portre üzerinde beş notadan oluşan bir dizi ile çalışmalara başlanır. Sonrasında çalışmalar, ikili aralık içeren ve bir oktavlık aralığa ulaşan melodi çizgileri ve aralıkları ile devam eder. Son aşamada ise üçlü ve dörtlü akorlar yer alır.

Kaliteli olmayan bir piyano ile doğru sesleri yakalamak oldukça zordur. Piyano Seçiminde Nelere Dikkat Edilir?  yazımızı okuyarak konu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.