Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Solmaz Özlem Köse

Özel Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Kişilerin ya da çeşitli kurum ve kuruluşların can ve mal güvenliğini sağlayan özel güvenlik görevlileri kanunlarla belirlenen şartlara uygun olmak koşulu ile aldıkları eğitim sonrasında sertifika alabilirler. Özel güvenlik sınavından başarı sağlamaları sonucunda göreve atanabilirler.

Özel Güvenlik Sertifikası Alabilmek İçin Başvuru Yapacak Kişilerde Aranan Şartlar

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
  • Silahsız olarak görev yapacak kişilerin en az sekiz yıllık ilköğretim, silahlı olarak görev yapacakların lise ve dengi okul mezunu olması
  • Silahsız görev yapacaklar için 18 yaşını, silahlı görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş olması
  • Görevine engel olacak fiziki ve akli rahatsızlığı bulunmaması
  • En az bir yıl veya daha fazla süreyi kapsayacak hapis cezasına çarptırılmamış olması
  • Affa uğramış dahi olsa, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ve güveni kötüye kullanmaya dair hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık ya da cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olmaması

Özel Güvenlik Sertifikasında Eğitim Süreci

Kanunla belirtilmiş şartlara uyan kişiler 4 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgah belgesi yanında diploma ve kimlik belgesinin fotokopileri ile özel güvenlik sertifikası için İçişleri Bakanlığı’nca faaliyet izin belgesi verilmiş özel eğitim kurumlarına başvuru yapabilirler. Bu kurumlarda yer alan eğitimler teorik ve pratik eğitim ile birlikte silah eğitiminden oluşur. Eğitimler toplam 120 ders saatini kapsar ve bu eğitimlerde olay yeri koruma, kişi koruma, kalabalık yönetimi, temel ilk yardım eğitimi gibi dersler ve patlayıcı maddeler ile uyuşturucu madde bilgileri verilir. Kurs sonrasında başarı sağlayanlar özel güvenlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Sınavı kazananlar kimlik kartı için ikamet ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte müracaat ederler. Kimlik kartları kişilere valilikçe gönderilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı yanında silahlı ya da silahsız çalıştığına dair bilgi yer alır. Özel Güvenlik Sertifikası ise özel güvenlik eğitimi alınmış kurumlardan alınır. Özel güvenlik sertifikası alanlar her beş yılda bir 60 ders saatinden oluşan yenileme eğitimini almak ve  yenileme sınavlarına katılmak zorundadır.

Güvenlik görevlisi olabilmek için daha fazla bilgi isteyenler Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur? yazımızı okuyabilirler.