Muhasebeci Olmanın Zorlukları

Tayfun Kara Muhasebeci Olmanın Zorlukları

 Finansal raporlama kabul edilen genel muhasebe ya da GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) ilkelerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Muhasebecilik kısıtlamaları, bir şirketin finansal bilgileri raporlanırken temel muhasebecilik prensiplerinden bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar tanınan muhasebe kısıtlamaları sebebiyle GAAP ilkeleri ihlali olarak sayılmamaktadır.

Maliyetler ve Yararları
Muhasebeciliğin en büyük kısıtlamalarından biri finansal bilgi sağlamanın maliyetidir. Şirketlerin ilgili bilgiyi toplaması, işlemesi, analiz etmesi ve yayması zaman ve para gerektirdiğinden finansal raporlama bedavaya mal olmamaktadır. Finansal bir raporun ne içereceğine karar vermeden önce, şirketler belirli bir bilginin kullanılmasının maliyetini, bu bilginin kullanıldığı zaman elde edilecek yarar ile karşılaştırarak değerlendirmelidir. Bu nedenle, eğer uygulanacak bilgilin maliyeti kullanıcılara sağladığı faydayı aşıyorsa şirketlerin bu muhasebe ölçüm veya açıklamalarını yapmalarına gerek yoktur.

Önem
Muhasebeciliğin maliyet-yarar kısıtlaması raporlama giderlerini kontrol etme çabasıyla sağlanan finansal bilginin kapsamını azaltsa da, önem kısıtlaması şirtketlerin bilgiyi kullananlar üzerinde her hangi bir etkisi olmayan verileri atlamasına olanak sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, bu raporlarda şirketler genel mali performansları üzerinde önemli bir etkisi olan tüm bilgileri içermelidir. Şirketler bilginin önemini göreceli büyüklüğü ve etkisine dayalı olarak belirlemektedir. İlgili tutar oldukça küçük veya verilen bilgi doğası gereği gereksiz ise, şirketler bu bilgileri raporlardan çıkararak önem kısıtlaması yapabilirler.

Sanayi Uygulamaları
Maliyet-yarar ve önemlilik genellikle kullanılan iki yaygın muhasebe kısıtlamasıyken, sanayi uygulamaları da daha nadir görülmesine karşın raporlamanın bir parçasıdır. Finansal raporlamada belirli sektör uygulamaları bu sektörlerde hizmet veren şirketlerin bazı temel muhasebe standartlarından ayrılmasına sebep olmaktadır. Örneğin, GAAP'nin talep ettiği şekilde mal varlığı kayıtları yapmak yerine ziraat şirketleri orjinal değer tahmini yapmak zor olduğundan mallarını kendi piyasa değerlerine göre raporlayabilmektedir. Sektör uygulamalarına yönelik kısıtlamalar şirketlerin belirli finansal bilgilerde belirlenen bazı raporlama standartlarından çıkmasına müsaade etmektedir.

Muhafazakârlık
Sanayi uygulamalarına benzer şekilde muhavazakarlık da çok fazla yaygın olmayan bir diğer muhasebe kısıtlamalarındandır ancak mümkün olduğunda finansal raporlamalarda gözlemlenmelidir. Muhafazakarlık, bir muhasebe işleminin nasıl raporlanacağı konusunda şüpheye düşüldüğünde mal varlığı veya gelir bilgisini arttırmayan veya mükellefiyet ve zararları azaltan yöntemin tercih edilmesi anlamına gelir. Şirketler bazen sadece GAAP ilkelerine uymanın uygun raporlamada yeterli olmadığı zor durumlarla karşılaşabilmektedir. Örneğin, GAAP gelecekte yapılması muhtemel bir mal alımında kayıp tahakkuku gerektirmemektedir, ancak planlanan alım sağlam bir taahhüt ise gelecekteki fiyat artışına göre şimdiden herhangi bir kaybı tahakkuk etmek muhafazakarlıktır.