Motorlu Taşıtlar Vergisi

Onur Yavuz
Motorlu Taşıtlar Vergisi

Devlet bütçesi gelirlerinin yaklaşık olarak %82'sini vergiler oluşturur.Yani vergi devletin işleyişi açısından vazgeçilmez bir unsurdur.Bu vergilerden birisi de Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV)'dir.Peki nedir bu MTV? Kimler öder, nasıl ödenir, ne zaman ödenir?

İlk olarak, MTV kapsamına motorlu kara taşıtları, uçaklar ve helikopterler girer (2009 yılına kadar motorlu deniz taşıtları da bu kapsamdaydı). Trafik şubeye kayıtlı bütün kara taşıt araçları bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Ancak idareye ait araçlar, yabancı devlet araçları ve malul ve engellilerin üzerlerine kayıtlı araçlar bu vergiden muaftırlar. Engellilik veya malulluk oranı %90 ve üzeri olması gerekir.

MTV ne zaman ödenir?

Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 eşit taksit şeklinde ödenir.

MTV Nereye ödenir?

Aracın kayıtlı bulunduğu yer vergi dairesine, anlaşmalı bankalara veya internet üzerinden www.gib.gov.tr adresine ödeme yapılabilir.

En çok merak edilen soru; Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadardır? Bu sorunun cevabı değişkenlik göstermektedir. Kara taşıtları için ödenecek miktar aracın yaşına ve motor silindir hacmine göre hesaplanır. Bu hesaplama 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Aracın silindir hacmi ile vergi oranı doğru orantılıdır. Ancak aracın yaşı ile vergi oranı ters orantılıdır.Yani yaş arttıkça vergi azalır. Örneğin 2014 yılında, 

1300 cc'ye kadar silindir hacmi olan araçlar için,

  • 1-3 yaş arası olanlara yıllık tutar 537 TL iken,
  • 4-6 yaş arası araç için bu tutar 375 TL,
  • 7-11 yaş arası 210 TL,
  • 12-15 yaş arası 159 TL,
  • 16 yaş üstü ise 58 TL'dir.

Diğer araçlar için miktarın ne kadar olduğu hususunda 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5. maddesinde düzenlenmiştir.

Son olarak belirtmek gerekir ki bu miktarlar kişilere özgü olarak değişmez. Örnek vermek gerekirse araç ilk 6 ayın içerisinde hangi ayda tescil edilirse edilsin yıllık ücret bölünmeden tahsil edilir. İkinci 6 ayın içerinsinde tescil edilen araçlar için ise yalnızca ikinci 6 ayın ücreti alınır. Bakanlık tarafından yapılan ücret değişiklikleri ise asla içerisinde bulunduğunuz yıla etki etmez.