Metraj Nasıl Çıkartılır?

agah taş Metraj Nasıl Çıkartılır?

İnşaat yapımı aşamasında veya daha öncesinde iş planı yapılabilmesi için inşaatta kullanılacak malzemelerin adedi, boyu, uzunluğunun belirlenmesi gerek. Metraj, proje üzerinde bir bütün olarak belirtilen malzemelerin açık bir şekilde ayrıca birim olarak çıkarılmasıyla yapılır. Metraj bir projede yapının inşaası kadar önemli bir uygulamadır. Bunun sonucunda kurumsal firmalarda özellikle ''Metraj Mühendisi'' çalıştırılmaktadır. Metraj, firmanın kârında büyük önem taşımaktadır. Doğru bir şekilde ve hatasız yapıldığında firma kullanılacak malzeme miktarlarının gerektiği kadarıyla temin edebilmektedir.

Metraj uygulaması sırasıyla;

  • Metraj cetvelinin hazırlanması:  Öncelikle projede kullanılacak malzemelerin cetvele işlenmesiyle başlanır. Cetvelde, bulunan diğer bilgiler ise; poz numarası,malzemelerin benzeri sayısı, malzeme boyutları, malzeme miktarı, malzemenin birimi. 
  • Birim fiyat analizi: Analiz yapmak kullanılacak malzemelerin rayiç fiyatlarına göre birim fiyatlarını belirlememizde ve malzemelerin içerik olarak detaylandırılmasında ve işçilik ücretlerinide görebilmemizi sağlayacaktır. Bu fiyatlar ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'' tarafından bölgelerden fiyat tayinleri sonucunda ortalama bir fiyat belirlemek yoluyla analizlere eklenmiştir. Belirli websitelerinden istenilen poz numarası belitilerek malzemenin veya yapılcak işin birim fiyat analizi belirlenebilir. Örneğin; Y.27.501/01 , kaba ve ince harçla dış cephe sıva uygulaması yapılması. Bu pozda uygulama içerisinde, kaba harç, ince harç ve suyun m3 te ne kadar miktar kullanılacağını, rayiç bedeli ve tutarları belirtilmektedir. Ayrıca işi yapacak olan işçilerin ve ustaların saatlik olarak rayiç bedelleri ve tutarları belirlenmektedir. Birim fiyat analizinde bunların yanında işin poz tarifide bulunmaktadır.
  • Maliyet hesabı: Birim fiyat analizinden sonra yapılan bu işlemde kullanılacak çizelgede; işin cinsi, miktarı, birimi, birim fiyat ve tutar belirtilir. Öğrenmemiz gereken ve asıl olarak metraj çıkarmanın sonuncu işlemi olan maliyet tutarının belirlenmesi, poz numarası belirtilen işin miktarı ile birim fiyatın çarpılması sonucu elde edilir. Verdiğimiz örnekten devam edersek;

Y.27.501/01 poz nolu dış sıva uygulaması işinin miktarı 500m2 olsun ve birim fiyatı ise analizden bulunan değer olan 20,99 tl/m2 değerleri çarpılır. Maliyet tutarına yazacağımız fiyat ise 10.495 TL olarak belirlenmiştir.  Diğer pozlarında maliyet tutarları belirtildikten sonra tüm bu fiyatlar toplanır ve bunlara mekanik tesisat, elektrik tesisatı ve nakliye bedelleri eklenerek toplam işin tutarı belirlenir.