Matematik Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Rümeysa Güner
Matematik Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Matematik mühendisliği mezunlarını mühendislik problemlerinin çözümünü matematik yolu ile yapabilecek şekilde yetiştirmeyi hedefleyen bir mühendislik dalıdır. 

Matematik mühendisliği mezunları iyi derecede matematik bilgisine sahip olup çalıştıkları yerlerde karşılarına çıkan problemleri matematiksel modellemelerle analiz edip çözüme ulaştırır. Akademik matematik bilgilerini mühendislik bilimleriyle harmanlayarak bir çok alanda yer bulmasını sağlarlar.

Matematik mühendisliği öğrencileri mezun olduklarında "Matematik Mühendisi" unvanına sahip olur ve lisans diploması almaya hak kazanır. Matematik mühendisleri, mühendis ünvanıyla özel sektöre ya da devlete ait fabrika ve araştırma merkezlerinde yer alabilirler. Bununla beraber hesap uzmanı sıfatıyla Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kuruluşlarında ve endüstriyel kuruluşlarda çalışabilirler. Matematik mühendisleri TÜBİTAK ve MTA gibi kuruluşların yanısıra üniversitelerin araştırma laboratuarlarında görev alabilir, ayrıca kariyerlerine akademisyen olarak devam edebilirler.

Matematik mühendisleri aldıkları programlama ve bilgisayar dersleri sayesinde yazılım şirketlerinde ya da diğer şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışabilirler. Özellikle son yıllarda gelişen BilişimTeknolojileri sektörü ülkemizde bu alandaki iş gücü ihtiyacını artırdığından bilişim sektörüne yönelen birçok matematik mühendisi vardır. Matematik mühendisleri eğitim süresince aldıkları seçmeli derslerin niteliğine göre işletme, ekonomi gibi alanlarda yönetici pozisyonunda da yer alabilirler. Ayrıca matematik mühendisleri özel sektöre ya da kamuya ait bankalarda ve sigorta şirketlerinde de görev alabilirler.

Matematik mühendisliği bölümünde öğrenim görebilmek için lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve ardından Lisans Yerleştirme Sınavı 'ndan (LYS) MF1 puan türünde yeterli puan almak gerekmektedir. Sınavdan sonraki tercih dönemi içinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayınladığı tercih formundan Matematik Mühendisliği lisans programını tercih etmelidir. Matematik mühendisliği şu an ülkemizde sadece bir kaç üniversitede bulunmaktadır. Bu yüzden tercih yapacak öğrenciler bulundukları şehir sınırlarını gözetmelidir. Matematik mühendisi olmak isteyen öğrencilerin analitik düşünme ve problemleri analiz edip matematik dili ile sonuca bağlama yeteneği olmalıdır.

Türkiye'de sadece üç üniversitede eğitim veren Matematik Mühendisliği bölümü dört yıllık bir lisans programıdır.