Marka Nasıl Alınır?

Burak Sözer
Marka Nasıl Alınır?

Şirketlerin büyüyüp gelişmesi adına markalaşma, oldukça önemli bir süreçtir. Bir ürünün belirli hukuksal haklara sahip olması için marka olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Marka tescil işlemleri sonunda patent alınır ve özgün bir ürün ortaya çıkar.

Marka alınmadan önce belirli denetimler yapılmaktadır. Markanın ön tescil araştırması ve tescilin uygunluğuna dair değerlendirme, marka alma sürecini oluşturmaktadır. Bu işlemlerin profesyonel ve deneyimli firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. İyi bir ön araştırma yapılmadan, raporlanan ürünler ilerleyen aşamada Patent Enstitüsü tarafından kabul edilmemektedir. Bu durum da marka almak isteyen firmaları zor duruma düşürebilmektedir. Marka almak için yeterli harcamayı yapan fakat marka alamayan firmalar, büyük maddi kayıplar yaşayabilmektedir. 

Bir markanın ilan edilebilmesi için tescil alımı için başvuruda bulunmak gerekmektedir. 5 veya 6 aylık bir sürenin sonunda marka tescil durumunun cevabı, firma sahibine bildirilir. 

Türkiye'de markaların alınmasında ve ve marka vermede tek yetki sahibi kurum Türkiye Patent Enstitüsü'dür. Türkiye Patent Enstitüsü, marka başvurusunda bulunan firmalara, Marka Patent Vekili'ni gönderir. Burada denetleme yapan vekiller, marka raporu hazırlar. 

Marka alma bir ürünü diğer hizmetler ayırmaktadır. Her markanın işareti ve kelime hakkı kendisine aittir. Marka almada ve marka tescil ettirmede amaç markayı yasal çerçevede koruma altına almaktır.

Marka alımı için yapılan Marka Tescil Başvurusu, Enstitü'ye yapıldıktan sonra markanın daha önce ilgili bölümü ile ilgili bir tescil başvurusu yapıp yapılmadığı kontrol edilir. Arama işlemi süresinde markanın görsel sembolü ve diğer her türlü ayırt edici özelliği uzmanlar tarafından analiz edilir. 

Marka başvurusunda bulunurken, markanın sınıfının belirlenmesi oldukça önemlidir. Yanlış sınıflandırma yapılan markaların daha sonra hak kaybı yaşaması söz konusu olabilmektedir. 

Marka tescili başvurusunda bulunmak için şu evraklar temin edilmelidir;

  • Vekaletname örneği 
  • Marka tescilinde bulunulan ürünün logo ve işareti
  • Marka tescil ücretinin yatırıldığını gösteren marka tescil dekontu.

Markanın dışında belirli bir ürüne hak sağlayan belgeler de vardır. Bunlara patent denilmektedir. Marka ile patent bazı noktalarda farklılık göstermektedir. Patentler, uygulanabilir buluşların kullanma, satma ve üretme hakkını elde etme durumudur. Patent, herhangi bir konuda sanayi ürünlerine uygulanabilir olmalıdır. 

yararlanılan kaynak: sistempatent.com