Maden Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Hasan önder

Maden Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Kömür, elmas, altın, bor gibi bütün değerli yer altı kaynaklarının tamamına maden ismi verilir. Maden Mühendisi ise bu değerli taşları yer altından çıkarmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip kişidir. Ayrıca maden mühendisleri yer altı maden kaynaklarını tespit edip işlemeye değer olup olmadığına karar vermede de yetkilidir.

Maden Mühendisliği mezunları madenlerin çıkarılıp işlenmesi için gerekli bütün işlemleri yaparlar. Yer altında bulunan değerli taşların yerini, maden yataklarının büyüklüğünü, derinliğini ve işlemeye değer olup olmadığını tespit ederler ve madenlerin işlenmesi için gerekli tesis imkânlarını projelendirirler. Maden miktarının getirisini, maliyet ve kar analizlerini yapar, jeolojik faktörleri değerlendirirler. Çevre ve iklim gibi değerler ile maden yatağı arasındaki etkileşimi araştırırlar.

Bu bölümden mezun olan kişiler maden rezervleri hakkında bilgi sahibi oldukları için ülkenin hangi bölgesinde hangi tür madenler bulunduğunu bilirler ve yatırımcılara bu konuda yol gösteren kişilerdir. Maden Mühendisliği mezunları yer altı zenginliklerinin ekonomik değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yürütürler. Madenlerin yer altından çıkarılması işlemlerinde doğabilecek riskleri hesaplayan maden mühendisleri maliyet-risk-kâr yönetimi yaparlar.

Maden mühendislieri ayrıca maden yatağına tesis kurulup çalıştırılmasından sorumludur. Maden kuyusu hazırlanması, galeriler oluşturulması, maden türüne göre ayırma-kırma işlem odaları yapılması gibi madencilikte olması gereken bütün tesisleri projelendirir ve bu tesisleri maden ocaklarına kurarlar. Maden tesislerinde mühendis olarak çalışan Maden Mühendisliği bölümü mezunları işi denetler ve işin doğru yürütülmesini sağlar.

Maden Mühendisliği mezunlarının aşağıdaki kurumlarda iş bulma şansları vardır:

  • Türkiye Kömür İşletmeleri
  • Etibank
  • Maden Tetkik Arama Enstitüsü
  • Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri
  • Devlet Su İşleri
  • Devlet Planlama Teşkilatı
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • Çimento Fabrikaları

Maden Mühendisliği mezunları metal ve kömür işletmeciliği yapan özel şirketlerde çalışırlar. Özellikle kömür madeni çıkarılması ve tesis kurulması işlemlerinde imza yetkisine sahip oldukları için yatırım yapacak özel teşebbüs sahipleri mutlaka Maden Mühendisliği mezunları ile çalışmak zorundadır. Taş ve çimento fabrikalarında, mermer çıkarma tesislerinde çalışma olanakları da vardır.

Değerli taşlara ilgi duyan ve sahada çalışmayı seven kişiler için uygun bir meslektir. Ayrıca Maden Mühendisliği bölümü mezunları meslekteki bilgi, beceri ve projelerine göre dolgun ücretler ile çalışarak iyi gelirler elde etmektedir.