Lojistik Yönetimi Nasıl Yapılır?

Merve Çalışlar

Küreselleşmenin ve dolayısıyla ticaretteki hızlı artışın sonucu olarak çok önemli bir hale gelen lojistik yönetimi, verimli ve etkin şekilde yapılan lojistik yönetimi sağlanabilecek çok büyük bir artıdır. Müşteri memnuniyetinin artması, maliyetlerin düşürülmesi ve dolayısıyla karın arttırılması etkin bir lojistik yönetimiyle sağlanabilir. 

Lojistik yönetimi içerisinde yönetilmesi gereken çok sayıda aktivite vardır. Bunlar başlıca; taşıma, depolama, envanter yönetimi, paketleme, gümrükleme, elleçleme, sipariş işlemleri ve takibi, üretim planlama, talep tahmini, satın alma ve müşteri hizmetleridir. Her bir aktivitenin kendi içerisinde etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerektiği gibi, bunların birbirleriyle entegre olması da oldukça önemlidir. Bunun için bilgi teknolojileri oldukça önemlidir. Hatta, bazı büyük firmalar tüm lojistik aktivitelerini entegre bir şekilde yönetebildikleri ve sadece onlara özgü olan bazı programlar geliştirirler. 

Lojistik denince akla ilk gelen taşımacılıktır. Ancak, görüldüğü gibi lojistik yönetimi sadece taşımacılıktan ibaret değildir. Taşımacılık bir ana faaliyet olup, bu konuda karar verilmesi gereken hangi taşıma modunun kullanılacağıdır. Karayolu, deniz, demiryolu ve hava taşımacılığı ile artık daha da gündeme gelmeye başlayan ve bunların beraber kullanıldığı intermodel taşımacılık arasında bir seçim yapılmalıdır. Bu modlardan her biri kendi avantaj ve dezavantajlarına sahip olup, taşınacak mala, mesafeye veya zamanın önemine göre değişirler. Örneğin, acil bir şekilde taşınması gereken mal için en hızlı mod olan hava taşımacılığı seçilirken, bunun maliyeti de göz önüne alınmalıdır. Yeni bir trend olarak ise çevreye karşı duyarlı ve az maliyetli olan demiryolu önem kazanmıştır. 

Stok yönetimi de diğer ana faaliyetlerdendir. Fazla stok tutmak ile az stok tutmak arasında bir denge kurulmalıdır. Eğer işletme, stoğunu az tutarsa, müşteri istediği ürünün stokta bulunmaması durumuyla karşılaşabilir. Bu durum, müşteri memnuniyetini düşürecek ve firma için müşteri kaybına yol açacaktır. Eğer çok stok tutarsa, bu stoğu tutmanın da ona depo kirası gibi bir maliyeti olacaktır. İki durum arasındaki denge sağlanmalı ve verimli ve etkin bir yönetim gerçekleştirilmelidir. 

Diğer tüm aktiviteler de kendilerine özgü kriterlere göre, avantaj ve dezavantajlar; aynı zamanda olası etkiler gözönüne alınarak yönetilmelidir.