Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Emre Bicer

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yapılan kira sözleşmeleri çeşitli zamanlara dayanarak yapılmaktadır. Genel olarak kira sözleşmeleri her iki tarafın anlaşmasına bağlı olarak bitirilse de bazı durumlar da tek taraflı olarak da kira sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Kira sözleşmelerini feshetmek için kurallara uygun davranılmakta ve ev sahibi kontratı bitirmek istediğinde bunu kiracısına yazılı olara bildirmelidir. Çeşitli prosedürler ve durumlar meydana geldiğinde kira sözleşmelerini feshetmek mümkündür.

Kira sözleşmesi hangi durumlarda feshedilir?

  • Sözleşme tarihi belirli olan kira sözleşmelerinde bitiş tarihi geldiği anda iki taraftan en az bir tanesi istediği takdirde sözleşme feshedilebilmektedir. Tarihi belirsiz kira sözleşmelerinde ise uygun fesih dönemlerinde fesih bildirim zamanlarına uygun hareket ederek kira sözleşmelerini sonlandırmak mümkündür. Kiracıların unutmaması gereken bitiş tarihi belirli sözleşmelerde, bitiş tarihinden en az 15 gün önce kiracı herhangi bir beyanda bulunmaz ise sözleşme otomatik olarak uzatılmış olunur.
  • Eğer kiracı bulunduğu yerde 10 yıldan fazla süredir kalıyorsa, ev sahibinin hiçbir gerekçe göstermeden kira sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Bunu sağlamak için ev sahibinin her uzama yılının bitiş süresinde en az 3 ay önce kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Bunu sağladıktan sonra kira sözleşmesini feshedip kiracıyı çıkarma hakkı bulunmaktadır.
  • Bitiş tarihi belirli olmayan kira sözleşmelerinde kiracının her zaman kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.
  • Ev sahibinin kira sözleşmesini mahkeme yolu ile de feshetme hakkı bulunmaktadır. Bunun için kiraya verilen yerin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ya da bakmak ile zorunlu olduğu kişiler için ev ya da iş yeri olarak tahsis edeceğini beyan etmesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirdek sonra kiraz sözleşmesini feshedip kiracıyı tahliye edebilmektedir. Ayrıca, eğer kiraya verilen yerde inşaat, genişletme ya da değişiklik yapılacaksa ve bu zaman süresince kullanım söz konusu olamayacaksa yine dava yoluyla kira sözleşmesini feshetmek mümkündür. Bunun için nedenlerin belirlenerek mahkemeye sunulması gerekmektedir.