Kira Kontratı Nasıl Yapılır?

Evren Soyuçok
Kira Kontratı Nasıl Yapılır?

Ev ya da iş yerinin mal sahibi dışında başka bir kişi tarafından belirli süre için bedeli karşılığında kullanılmasına kira sözleşmesi denir. Kira sözleşmesi tapuya şerh ettirilebildiği gibi genel uygulama tapuya haber vermeksizin adi kira sözleşmesi yapılması yönündedir. Adi kira sözleşmesinin ise genel hukuk kurallarına uyulması dışında standart bir modeli yoktur. Ancak genelde kırtasiyelerde matbu bir evrak bulunmaktadır ve bu evrak genelde herkes tarafından tercih edilmektedir. 

Basit bir sözleşme gibi görünen kira kontratı, detaylandırılmadığı takdir de her iki tarafın da mağduriyetine yol açabilmektedir. Hatta yaşanacak sorunların çözümü için hukuki yollara bile başvurulabilmektedir. Bu sebeple kira kontratı nasıl yapılır sorusuna ayrıntılı bir şekilde cevap vermek gerekmektedir.

Yazılı şartı olmayan kira kontratlarının, mal sahibi ile kiracının karşılıklı hak ve yükümlülüklerini ispat etmelerini gerektiren bir durum doğduğunda belge niteliği taşıması açısından yazılı olarak yapılması son derece önemlidir. Süresi dolan kira kontratları, aksi belirtilmediği sürece aynı şartları içerecek şekilde uzayacaktır ve özellikle kiracının söz konusu kontratı saklamaya devam etmesi gerekmektedir. Kira kontratında genellikle şu konular detaylandırılmaktadır:

  • Kiracı ev sahibinden habersiz evi başka birine kiralayamaz.
  • Ev olarak kiralanan mülk, iş yeri olarak veya iş yeri olarak kiralanan mülk ev olarak kullanılamaz.
  • Kiralanan mülkte yer alan demirbaş eşyaların adedi ve özellikleri gbi konularda detay
  • Su, doğal gaz ve elektrik aboneliklerinin kimin üzerine yapılıp yapılmayacağı
  • Kiralanan mülkün varsa aidatları ile ortak alan kullanım giderlerinin kimin tarafından ödeneceği 

Yazımızın başında da belirtildiği gibi kira kontratının belli bir standardı yoktur. Mal sahibi veya meskenin kiralanmasında aracı olan emlakçı, tercihine göre kira kontratının maddelerine yenilerini ekleyebilir. Bunun yanında kiracı da daha sonra mağduriyet yaşamamak adına bazı hususların kontratta açıkça yer almasını isteyebilir.

Örneğin, 1 yılın sonunda aksi bir durum yaşanmadıkça kira kontratı 1 yıl daha geçerli olacak şekilde yenilenmektedir. Söz konusu maddeler arasında kiranın hangi oranda artırılıacağı bilgisine de mutlaka yer verilir. Böylece her iki taraf da yıl sonunda kiranın miktarı konusunda anlaşmaya düşme konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır.

Kira kontratı kiracı ve mülk sahibi tarafından imzalanmak zorundadır. Bütün maddeler açıklayıcı bir şekilde sıralandıktan sonra altına hem mal sahibinin hem de kiracının ad soyad ve T.C Kimlik Numarası bigileri yazılır ve imzalanır. Taraflar arasında yaşanması muhtemel anlaşmazlıklarda hangi mahkemeye başvurulacağı bilgisi de bazı kira kontrantlarında açıkça belirtilmektedir.