Kira Geliri Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Ertug Kececi Kira Geliri Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Ev veya işyeri sahibi olan şahışlar bu mülkleri kiraya verdiklerinde kira geliri vergisi olarak ne kadar ödeyeceklerini hep merak ederler. Birkaç seçeneği olan bu konuda bilmeniz gerekenleri ve bu verginin nasıl hesaplanacağını yazımızın alt kısımlarında bulabileceksiniz.

Öncelikle evlerin ve işyerlerinin hesaplanış biçimleri aynı olsa da bazı farklılıklar var. Ev ve iş yerlerinde geçerli istisna sınır diye isimlendirilen bir durum mevcut. İstisna sınır; evlerde yıllık kira geliri toplamı 3.000 TL ve üzeri, işyerlerinde yıllık kira geliri toplamı 25.000 TL ve üzeri olan şahısların bu gelirlerden dolayı veegiye tabi tutulması ve beyanda bulunmaları gerekçesidir. Şahısların toplam kira gelirlerinden bu istisna sınır düşülerek vergiler hesaplanmaktadır. Eğer şahıslar beyanda bulunmazlar ise daha sonra istisna sınırdan yararlanamadıkları gibi her ay için %1.40 gibi bir oranda ceza ödemeleri gerekecektir. Peki bu giderler nasıl düşülecek?

Bu giderleri düşmek için seçebileceğiniz iki yol bulunmaktadır:

  • Gerçek gider usulü: Gerçek olarak yapılan giderler fatura, fiş veya başka bir yol ile ispatlanarak gelirden düşülebiliyor.
  • Götürü gider usulü: Götürü gider usulünde ise gerçek giderlere karşılık olarak gelirin %25'ini gider olarak sayıyorlar ve gelirden bu %25'lik kısmı düşüyorlar.

Şimdi bunların hepsini bir örnekle açıklamak gerekirse;

Yıllık 31.000 TL kira geliri olan bir şahışın beyan verdiğinde istisna sınırdan faydalandığı için direk olarak 3.000 TL gelirinden düşülerek 28.000 TL üzerinden hesaplanacak. Şahsın Götürü gider usulünü seçtiğini farzedersek 28.000 TL'nin %25'i olan 7.000 TL de gider olarak düşülerek kalan 21000 TL vergi matrahı dediğimiz vergilendirilecek kısım ortaya çıkıyor. Bu 21.000 TL'ye karşılık olarak da yaklaşık olarak gelir vergisi oranına göre 3600 TL kira geliri vergisi ödemek zorundadır.

Gelir dilimleri;

  • 12.000 TL'ye kadar olanlardan %15,
  • 29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1800 TL, kalan paradan %20,
  • 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, kalan paradan %27,
  • 106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL, kalan paradan %35 oranında vergi tahsil edilir.