Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Solmaz Özlem Köse Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, 2008 yılından itibaren uygulanmaya başlanan kaza tespit tutanağı, maddi hasarlı kazaya karışan kişilerin trafik ekiplerine gerek kalmadan karşılıklı olarak anlaştıkları ve düzenledikleri bir tutanaktır. Daha çok trafik görevlerinin yükünü hafifletmek ve trafikte akışı engellememek adına uygulanan kaza tespit tutanağı, kişilerin karşılıklı anlaşmasına dayanır. Kaza tespit tutanağı, iki nüsha halinde tarafların ortak hazırladıkları yazılı bir beyandır. Sigorta şirketinden hak talep edebilmek adına tutanakta yer alan bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulmalıdır. Bunun yanında araçların kaza anındaki konumları, yeri oynatılmadan çeşitli açılardan fotoğraflayarak tutanağı eklenmelidir.

Kaza tespit tutanağında 1 numaralı alan kazanın tarihi, 2 numaralı alan kazanın olduğu yerin adres bilgileri, 3 numaralı alan görgü tanıklarının isim, adres ve telefon numaraları bilgileri yer alır. 4 ve 5 numaralı alanlarda ise sürücü ve araç bilgileri, 6 numaralı alanda da trafik sigortası poliçe bilgileri bulunur. 9 ve 10 numaralı alanlar grafiksel çizimler içeren kaza anında araçların ilk darbeyi aldıkları yer ile kaza yerinin taslak çiziminin belirtildiği alanlardır. Son olarak 11 ve 12 numaralı alanlarında sürücülerin kazayla ilgili görüşlerine yer verip imzaladıkları bölüm bulunur. Tutanakta yer alan 8 numaralı alansa kazaya karışan yabancı plakalı yeşil kart belgesine sahip araçları kapsar. 

Sürücülerin tutanakları imzalaması sonrasında yapılacak işlem sigorta şirketini aramaktır. Bu süreçte sigorta şirketi Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne belgeleriyle birlikte tutanağı göndererek kaza kusur oranlarını belirler. Bu süreçte önemli olan nokta zaman aşımı olmamasına rağmen sonucu bir an önce alabilmek açısından belgelerin sigorta şirketine en kısa zamanda ulaştırılmasıdır. Bir diğer nokta ise kusur oranı ile ilgili olarak tutanakları inceleyen uzmanlar tarafından belirlenmesidir. Bu nokta kaza anına ait taslak çiziminin sürücülerin tutanakta yer alan görüşleri ile örtüşmüş olmalıdır. Ayrıca fotoğraflar karar noktasında belirleyici bir unsur olması bakımından tüm açılarıyla kazanın ayrıntısı verebilecek niteliklerde olmalıdır.

Mutlaka imzalanmış olmakla birlikte tutanakla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar, kazaya karışan başka bir aracın varlığı söz konusu ise o araca ait trafik poliçesini fotokopisi ile sürücü belgesi ve ruhsat fotokopisi alınmalıdır.

Hasarlı trafik kazalarında kaza tespit tutanağının doldurulmadığı durumlar söz konusudur. Sürücülerden birinin ehliyetsiz ya da yaşının küçük olması, alkollü olma şüphesi, kaza yapan araçlardan birinin trafik sigortasının bulunmaması, kazanın ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanması durumlarında ve kaza sonucu kamu kurumlarına ait eşyalara ya da sadece üçüncü şahıslara ait eşyalara zarar gelmişse kaza tespit tutanağı tutulmaz. Böyle durumlarda trafik polisi aranarak kaza zaptının tutulması gerekir.