Kartlı Su Sayacı Nasıl Kullanılır?

Hakan Obalı
Kartlı Su Sayacı Nasıl Kullanılır?

Ön ödemeli ya da kontörlü olarak da bilinen su sayaçları bir kart aracılığı ile kullanıldıkları için toplumda daha çok kartlı su sayacı olarak bilinir. Bu sayaçlar kullanıldığında eve su faturası gelmez, bunun yerine kullanılacak suyun faturası peşin ödenerek su kartına kontör veya kredi yüklenir. Yurtdışında uzun yıllardır kullanılan bu sistem Türkiye'de henüz çok fazla yaygınlaşmasa da bu sistemi kullananların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Kartlı Su Sayacı Nedir?

Kartlı su sayaçları su tüketim miktarının belediye tarafından görevlendirilen bir çalışan tarafından düzenli olarak kontrol edilmesine ve bu tüketimin faturalandırılmasına gerek olmayan su sayacı teknolojisidir. Kartlı sayaçlar temel olarak manuel su sayaçları ile aynı görevi görür. Ancak bu sayaçlardan suyun geçişi, sayaç içerisinde yer alan bir ünite sayesinde gerçekleşir. Bu ünite de ancak sayaç için tanımlanmış olan kart ile aktif olarak, karttaki kredi miktarı kadar suyun geçişine izin verir. Kredi miktarı tamamlandığında ise kesici ünite devreye girerek suyu keser.

Kartlı Su Sayacı Nasıl Kullanılır?

Kartlı su sayacı LCD göstergesi olan ve enerjisini içinde bulunan pilden alan elektronik bir araçtır. Bu aracın çalışabilmesi için elektronik çip taşıyan özel bir kart kullanılması gerekir. Akıllı kart olarak da adlandırılan bu karta belediye veya su işletmesi tarafından abone numarası tanımlanır ve yetkili işletmede bulunan manyetik bir alet yardımıyla karta ödeme karşılığında kredi yüklemesi yapılır. Kredi yüklenmiş olan akıllı kart da su sayacının okuyucu bölümüne yaklaştırıldığında sayaç tarafından algılanır ve karta yüklenen kredi sayacın hafızasına alınır. Bu işlemle sayaç su geçişine, yüklenmiş olan kredi bitene kadar izin verir ve kredi bittiğinde su otomatik olarak kesilir. Sayacın tekrar açılabilmesi içinse karta kredi yüklemesi yapılarak sayaca tanıtılması gerekir Ancak bu kartlarda su işletmesi tarafından belirlenen miktarda bir kredi de bulunur. Bu kredi kullanıcıların zor durumda kalmaması için verilmiş olup, yeni yükleme yapıldığında borç olarak hesaptan düşülür. Bu şekilde sayaca yüklenen kredi bittiğinde karttaki bu yedek bakiye de kullanılabilir. Sayaca kredi yüklemesi ancak o sayaca tanımlanmış olan akıllı kart aracılığı ile yapılabilir. Bu kart kaybolduğunda ise kullanıcıya yeni bir kart tanımlanır ve eski kart kullanım dışı olur.

Kartlı Su Sayacı Göstergesindeki Semboller

Kartlı sayaçlar üzerinde LCD gösterge bulunur ve bu göstergeden su kullanımıyla ilgili bilgilere ulaşılabilir. Sayaç göstergesinde ayrıca tarih, kredi yükleme tarihi, sayaç seri numarası ve bazı teknik bilgiler de görüntülenebilir. Sayaç üzerinde pil sembolü ile sayaç pilinin doluluk oranını ve “T 1234” sembolü ile de kullanılan su tarifesi öğrenilebilir. Eğer sayaç göstergesinde tamir anahtarı sembolü varsa bu durumda sayacın arızalı olduğu anlaşılmalıdır. Bu sembollerden üçgen içinde ünlem işareti ise sayaca yetkisiz bir müdahalede bulunulduğunu ya da sayaç kapağının açık olduğunu gösterir. Bunların yanında, iki çizgi arasında ok işareti sayacın aktif olarak çalıştığını gösterirken bu sembolün üzerinde çarpı işareti olması da sayacın iptal edildiğini ve kullanım dışı olduğunu ifade eder.