Kağıttan Tuzluk Nasıl Yapılır?

Hakan Obalı
Kağıttan Tuzluk Nasıl Yapılır?

Japonya’da doğmuş bir sanat olan origami sadece kağıt kullanılarak çeşitli figürlerin ve objelerin elde edilmesine dayanır. Kağıt katlama sanatı olarak da adlandırılan origami, bilişsel süreçleri olumlu yönde etkilemesinin yanında el becerisinin geliştirilmesinde de oldukça etkilidir.

Çocukluk dönemlerinden itibaren en çok yapılan origami uygulamalarından birisi de kağıttan tuzluktur. Birkaç aşamada gerçekleşen bu basit origami uygulaması küçük çocuklarda zihni geliştiren, el becerisini artıran ve odaklanmayı sağlayan en pratik uygulamalardan birisidir.

Kağıttan Tuzluk Yapımının Aşamaları

  • Kağıttan tuzluk yapımı için kullanılacak kağıdın kare şeklinde olması gerekir. Bunun için öncelikle eldeki kağıdın tüm kenarlarının eşit olması sağlanmalıdır.
  • Kağıt tam ortadan karşılıklı köşeler bir araya gelecek şekilde katlanır ve bu katlama sonucunda üçgen şekli elde edilir. Bu katlamadan sonra kağıt üçgenin tam ortasından bir kez daha katlanır ve katlanan kağıdın kenarları kat izini çıkartmak için iyice bastırılır. Bu aşamadan sonra kağıt açılarak ilk haline getirilir.
  • Tamamen açıldıktan sonra kağıt ilk katlamada oluşan kenar izlerinin iç kısmının olduğu yüzey üstte kalacak şekilde serilir. Bu aşamada kağıdın her köşesi, kağıdın tam ortasına denk gelecek şekilde katlanır. Bu hali ile bir zarfa benzetilebilecek olan kağıt, katlanan yüzeyler alta gelecek şekilde ters çevrilir.
  • Ters çevrildikten sonra bir önceki aşamada olduğu gibi kağıdın tüm köşeleri tam orta noktaya gelecek şekilde tekrar katlanır.
  • Son aşamada katlama yapılan yüzey üstte olacak şekilde kağıdın karşılıklı köşeleri sırayla üst üste gelecek şekilde katlama yapılır ve tekrar açılır. İkinci katlama işleminden sonra köşeler birbirinden ayrılmadan, daha önce katlanıp açılan köşeler de ortada buluşturulur. Kağıdın sabit durması için köşelerden tutulurken kağıdın alt bölümünden bastırılarak son kez kat izleri oluşturulur.
  • Katlanan kağıdın alt yüzeyinin ortasında kalan serbest köşelere parmak sokularak bu bölümlere hacim kazandırılır ve piramit benzeri bir görünüm almaları sağlanır.
  • Son olarak kağıdın tam olarak katlanamayan kenarları varsa elle düzeltilir ve elde edilen kağıttan tuzluk, sivri köşelerin bulunduğu yüzey üzerine düzgün şekilde koyularak sergilenir.