Japonca Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Burak Sözer

Japonca Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Uzakdoğunun en fazla konuşulan dillerinden birisi olan Japonca, Japonya'nın önemli bir güç haline gelmesi nedeniyle ilgi duyulan bir dil olmuştur. İş dünyası başta olmak üzere birçok alanda konuşulan Japoncayı bilen,  bu alanda eğitim görmüş kişilere ihtiyaç artış göstermektedir.

Dünyada teknoloji alanında önemli bir ülke olan Japonya, doğal olarak Japoncanın da dünya geneline yayılmasını sağlamıştır. Cep telefonu başta olmak üzere beyaz eşya, bilgisayar ve diğer bilişim sistemi araçlarında ve bu alanda üretim yapan firmalarda Japonca hakim olan dildir. Japon şirketlerle işbirliği yapan firmaların işlerini daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için ana dili kullanmak durumunda olması Japonca bilen çalışan sayısında artışa neden olmuştur. İthalat ve ihracat alanında çok güçlü bir ekonomik yapıya sahip olan Japonya özellikle Amerika, Rusya ve İngiltere gibi ülkeler ile ticari ilişkilerini devam ettirmektedir. Bu nedenle bu ülkelerde Japonca tercüman ve çevirmen sayısı artmıştır. 

Japonca, denizcilik alanında da söz sahibi olan bir ülkedir. Özellikle deniz ticareti, balıkçılık ve tersanecilik gibi alanlarda Japonya komşu ülkeleri ve Kuzey ülkeleri ile iletişim halindedir. Bu sektörde Japoncanın tercih edilmesi de Japonyanın bu alanda önemli bir ülke haline gelmesidir. Balıkçılık alanında ve dondurulmuş gıda sektöründe dış pazarını genişleten Japonca doğal olarak iş ilişkilerini de genişletmiş ve dilinin de bu alanda kullanılmasını sağlamıştır. 

Turizm sektörü de Japoncanın tercih edildiği alanlardan birisidir. Japon turistlerin Türkiye'ye de yoğun ilgi göstermesi nedeniyle Türkiye'de Japonca bilen kişi sayısı artmakta ve bu sayının daha da artması için çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye'de bulunan turizm ajansları Japonya'dan gelen turistler için özel etkinlikler düzenler. Bu iletişimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için anadil konuşurlarına ihtiyaç duyulur. Japonca ile kurulan bu iletişim aynı zaman turistlerin Japonya'ya ilgi göstermesine neden olur.

Sinema ve çizgi dünyasında da Japonca en fazla tercih edilen dillerden birisidir. Anime ve diğer çizgi filmlerin Japon menşeili olması bu eserlerin yabancı televizyonlara satılmasını sağlamıştır. Eserlerin çevirisi için de Japonca bilen kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.