ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

Celal Metin Arslan ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

Uluslararası Standartlar Organizasyonunun kısaltması olan ISO'nun sağladığı standartlar ile maksimum kalite ve minimum maliyet ile hizmet oluşturulması hedeflenmiştir. Ülkemizde bu belgenin tam adı TS EN ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartıdır. Ülkemizde bu belgeyi tüm kamu veya özel şirketeler, üretim yapan firmalar, vakıflar, dernekler ,sisyasi partiler, spor kulüpleri sektör fark etmeksizin tüm kuruluşlar sahip olma hakkına sahiptir. Bu belgeye sahip olmak için izlenmesi gereken yollar aşağıda açıklanmıştır.

TS EN ISO 9001 2008 Kalite bu belgeyi almak isteyen kamu kuruluşları ya da şirketler bu konuda uzmanlığa sahip olan ıso 9001 eğitim danışmanlık firmalarından hizmet alırlar. Şirketler bu belge için kendi personellerine ISO 9001 Eğitimlerini aldırarakta bu sürece başlayabilirler. Ancak hem zaman hemde uzmanlık ve profesyonellik açısından danışmanlık firmaları tercih edilir. Danışmanlık hizmeti 4 veya 5 aylık bir süreci kapsar. Bu süreç şirketlerin büyüklüklerine göre daha uzun bir zamanı kapsayabilir. Bu süreçte ilk olarak danışman firma , ISO 9001 belgesini talep eden şirketin yaptığı işlerde uzman danışman ve eğitimci atamakla yükümlüdür. Danışmanlar öncelikle şirketin mevcut durumunu analiz ederler. Şirketin faaliyetleri, mevcutta kullandığı dokümanlar, süreçler incelenir ve bunların ISO 9001 standartlarına nasıl uygun hale getirileceği planlanır. Bu planlamalar şirket yönetimi sunulur ve bunların kalite standartlarına uygun şekilde uygulamaya geçirilmesi sağlanırken, kalite yönetimine yönelik personel eğitimleride yapılır. Kalite süreçlerinden sorumlu olan personel eğitimleri ISO 9001 2008 KYS Temel eğitimi, ISO 9001 2008 dokümantasyon eğitimi, iç tetkik eğitimi ve ISO 9001 bilgilendirme eğitimidir.Sonrasında iş planlaması ve görev dağılımları yapılır. Danışman firma ile birlikte ISO 9001 2008 Belgelendirme denetimine hazırlanılır. Aşağıda belirtilen dokümanlar hazırlandıktan sonra belgeyi alabilmek için Türk Akreditasyon kurumuna başvuru yapılır. Denetim süreçleri olumlu olarak tamalandıktan sonra belge kurum veya kuruluşa verilir.

 • Şirket Prosedürler
 • Personel Görev Tanımları
 • Kalite El Kitabı
 • Talimatlar
 • Süreç İş Akışları ve Süreç Dokümanları
 • Doküman kontrol kayıtları
 • Kayıt Saklama süreleri muhafazasına ait kayıtlar
 • İç Tetkik Planları İç
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetlere dair uygulamalar ve kayıtlar
 • Üretim ve Hizmete yönelik kayıtlar
 • Satış Pazarlama kayıtları
 • Üst Yönetimin Sistemi gözden geçirme yani YGG kayıtları
 • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri şikayetine yönelik kayıtlar
 • Satınalma ve Tedarikçi değerlendirme kayıtları