İsim Hakkı Nasıl Alınır?

agah taş İsim Hakkı Nasıl Alınır?

Kamuoyunda ve ticari alanda çokca duyulan bir terim olan isim hakkının hukuki terimi marka tescilidir. Bu marka tescili sizin ticari kimliğinizdir. Şahsınıza ait ya da firmanıza ait ürünler veya verilen hizmetilerin üzerindeki ismin marka tescili ile korunmasıdır. Bu isme logo da dahildir. Marka tescili, kişilerin isim ve soyisimlerini korumalarıdır. Firmanıza ait isim hakkı sadece marka tescili yaptırarak koruma altına alınabilir. Geçerlilik süresi konusunda ise marka tescili yaptırdıktan sonra 10 yıl geçerliliği vardır. 10 yılda bir yenileme işlemi yapmak koşuluyla süresiz olarak bu hakkı elimizde tutabiliriz.

Şahsınız adına bir ürün veya hizmet vermek yerine başka bir firma yada kişiye ait tescilli bir markayı kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Kiralama işlemi lisans kullanım izni yoluyla yapılır. Satın alma işlemi ise devir yoluyla yapılır.

Marka olarak tescil edilmek istenen işaret veya logonun ayırt edici olması gerekir. Ayırt edici bir logo veya işaret tasarlanmamış olabiliri. Bu durumda marka tescili yapılsa dahi piyasada benzer logo ve işaretlere sahip firmaların ürün ve hizmetleriyle ayırt edillmesi sağlanmaış olmayacağından markadan beklenilen hedef gerçekleşmeyebilir. Markadan beklenilen ekonomik yararlar sağlanamayacak ve markanın piyasada öne çıkabilme etkisi azalmış olacaktır. Bu yüzden tasarım öncesinde bir benzerlik araştırması yapılamalıdır. Böylece benzer markalar daha önceden tespit edilip başvuru sırasında maliyet azaltılıp üzerinde büyük yatırımlar yapılacak işaretin önceden tespit edilip yeni tasarımların yapılması önemli ekonomik kazançlar sağlayacaktır.  Bu nedenle piyasada benzer logo, isim araştırması yapmak bize kazanç sağlayacaktır. 

Marka tescili için gerekli evraklarla başvuru yapılarbilir. Bu evraklar;

  •   Marka başvuru formu 
  •   Marka başvuru ücreti (sınıf adedine göre değişmektedir)
  •   Marka örneği ( tescili istenilen markaya ait bir adet örnek varsa logo)
  •   Vekaletname (Firma kaşesi basılmalı, ad soyad ve firma sahibince imza atılmalıdır.Noter tasdikine gerek yoktur.)

Marka tescili başvurusu yapıldıktan sonra 1-2 gün içerisinde Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru resmi belge ile ilgili vekil firmaya gönderilir. Bu süreçten sonra 6. ayda marka tescili yayına çıkar.