İş Bitirme Belgesi Nasıl Alınır?

Burak Sözer

İş Bitirme Belgesi Nasıl Alınır?

İnşaat sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda bitirilen işlerden sonra alınan belgeye iş bitirme belgesi adı verilir. İş bitirme belgesi yurt içi ve yurt dışında devlet kurumlarına yapılan işlerin direkt olarak taahhüt edildiğini gösterir.

İş bitirme belgesi sözleşme imzalanan kamu kurumunun iş sahibi tarafından düzenlenir. Bu belge sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Nasıl Düzenlenir?

İş sahibi eğer gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi ise ve yapılan iş belediye sınırları içerisinde bulunuyorsa iş bitirme belgesi, bağlı bulunan belediye tarafından düzenlenir. Aynı tüzel kişiler işini belediye dışında bir alanda bitirmişse iş bitirme belgesi bağlı bulunulan alanın düzenlemesini Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne yaptırır.

Belediye tarafından kabul görülen iş bitirme belgeleri belediye başkanı tarafından Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne bağlı alanlar ise valilik tarafından onaylanır. İş bitirme belgeleri yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel kuruluşlara taahhüt edilen işlere bağlı olarak tek bir sözleşme esaslı imzalanır.

Nasıl Alınır?

Bir işin geçici kabulu yapılmış ise iş sahibi iş bitirme belgesi alabilir. Bununla birlikte geçici olarak iş kabulu yapılmamış kişiler de sözleşme bedelinin asgari ücretini ödemesi durumunda iş bitirme belgesi alabilir.

Kamu sektöründe yapılan iş düzenlemelerinde taahhüt edilen iş bitirme belgesi, geçici iş durum belgesi olarak da alınabilir. Mühendis veya mimar olan kişiler kamu veya özel sektör işlerinde iş denetleme belgesi ile birlikte iş bitirme belgesi alabilir. 

İş bitirme belgesi alabilmek için sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişe karşılık gelen kısmı yatırılmalıdır. İş bitirme ve iş durum belgesinde belgenin geçici kabulu için ilk aşama bu kısım olarak kabul edilir. Ortak olarak yapılan işlerde iş bitirme belgesinin alınabilmesi için ortakların iş hissesindeki paylarını belirtmesi gerekir.

Yabancı şirketler ile yapılan projelerde iş bitirme belgesinin alınabilmesi için işin gerçekleştiği ülkenin mevzuatına göre düzenleme yapılır.

Kamu veya özel sektörde yapılan işlerin depremde belirlenen orandan yüksek hasar görmesi durumunda işte adı geçen mühendis veya mimarlara iş bitirme belgesi verilmez. Daha önce verilen iş belgelerinin ise geçerliliği iptal edilir. 

Müteahhitlik belgesinin nasıl alınabileceğine dair bilgileri Müteahhitlik Belgesi Nasıl Alınır? yazımızda bulabilirsiniz.