İpotekli Ev Nasıl Satılır?

Hakan Obalı
 İpotekli Ev Nasıl Satılır?

Bankalardan konut kredisi kullanılarak ev alındığında bankalar alınan eve ipotek tesis ederler. Kullanılan kredinin miktarına göre belirlenen ipotek bedeli ile banka vermiş olduğu borcun geri alınmasını garanti altına almış olur. Bunun dışında banka haricindeki borç alımlarında ve ticari faaliyetlerde de ev teminat olarak gösterilip ipotek tesis edilebilir. İpotekli bir evin sahibi tarafından satılabilmesi içinse bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

İpotekli Ev Nasıl Satılır?

  • İpotekli evin satılabilmesi için öncelikle evin üzerindeki ipoteğin kaldırılması gerekir. Eğer ev peşin olarak satılacaksa alınan para ile bankaya olan borç kapatılır ve ipotek kaldırılır. Bu durumda banka tarafından kişiden erken kapatma bedeli alınır.
  • İpoteği kaldırabilmek için ev sahibi bankaya kalan borcunu kapatmak için yeni bir kredi kullanabilir. Ancak bu durumda kullanılacak olan kredinin faiz oranları konut kredisine göre daha yüksek olacak ve KKDF ve BSMV de bu kredide ayrıca hesaplanarak maliyeti yükseltecektir.
  • Alıcının evi ipoteği ile satın almayı kabul etmesi durumunda ise satıcının mevcut kredisini kapatmadan evin satılması mümkündür. Bu durumda ilgili tapu dairesi ipoteği tesis eden bankayı haberdar eder ve satış gerçekleşir. Satıcının kullandığı kredi ise konut kredisi özelliğini kaybeder. Bu durumda kalan bakiye için ihtiyaç kredisi gibi KKDF ve BSMV hesaplaması yapılır.
  • İpotekli evin satışında diğer bir yöntem de bankanın arada çıkartılmasıdır. Bu durumda alıcı evin bedeli ile satıcının bankaya kalan borcunun farkını satıcıya öder ve kalan krediyi üstlenir. Bu durumda tapuda “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlenir ancak kredi veren kuruluşun satıştan haberi olmaması için evin devri yapılmaz. Ancak bu durum her iki taraf açısından da bazı risler taşır.