İmaj Yönetimi Nedir?

Özgür Deniz Akdeniz İmaj Yönetimi Nedir?

İmaj, iletişim halinde olduğumuz  insanların, hafızalarında bizim ile ilgili oluşturdukları izlenimlerinin bütünüdür. Diğer bir ifadeyle kişinin kendini dış dünyada gösterme biçimidir. Bir birey olarak sahip olduğumuz fiziksel özelliklerimiz, karakterimiz doğuştan gelmektedir ve bu özelliklerimizin başka insanlar  tarafından nasıl algılanacağını kontrol edebilmek mümkündür.


İmajı dış görünüş olarak niteleyenler vardır. Ama imaj görüntü, samimiyet ve doğallık ile iç içedir. İmaj üzerimize giydiğimiz ve istediğimizde çıkarabildiğimiz bir giysi değil kişiliğimizin bir parçasıdır. Her zaman her durumda bizimledir ve bizim adımıza iletişime geçmektedir.


İmaj yönetimi ise, kişilerin başkaları üzerinde bıraktıkları izlenimleri etkilemek için uğraştıkları bir süreç olarak dile getirilmektedir. İmaj yönetimi, aslında kişilerin kendi kendini yönetimidir. Aslında kişinin kendini nasıl gördüğü, daha doğrusu nasıl görmek istediği, başkalarının kişiyi nasıl gördüğü ve başkalarının kişiyi nasıl görmek istediğinin yönetimidir.


İmaj yönetiminde temel olan kişinin kendini, aynı zamanda da kişiliğini tanımasıdır. Kişilik bireyin, kendisine ait psikolojik ve bedensel özelliklerinin tümüdür.  Diğerlerinin bizi algılamas,ı bizim kendimizi nasıl algıladığımızla ilgilidir. Başarıya ulaşmış bir imaj yönetimi, imajı meydana getiren öğelerin bilinmesiyle yakından ilgilidir. İmajı meydana getiren öğeler aynı zamanda başkalarının görüşlerini de etkileyebilme imkanı vermektedir.


İmajın oluşmasına etken pek çok öğe vardır. Beden dili, mesafenin kullanımı, renk tercihi, kıyafet seçimi, makyajı, fiziki özellikleri, kendine ait kokusu, ses tonu yani kişiye özgü her  ayrıntı imajın bir parçası olarak karşımızda belirmektedir. İmajın öğelerini sözel öğeler ve sözel olmayan öğeler olarak gruplayabiliriz. Sözel olmayan imaj kaynağı beden dilidir. İmajın oluşturulmasında ve oturmasında beden dilinin önemi vardır. Hissedilenlerin kelimelere dökülmediği durumlarda bir bakış ya da bir mimik yüzlerce kelimeden daha çok anlam taşımaktadır. Kelimelerin seçimi ve bu kelimeleri söylerken kullanılan vurgu ve tonlama, imajın sözel öğelerini oluşturmaktadır.


Bu konu başlığında bir de imaj kırıcılardan söz etmek mümkündür. Olumsuz izlenim bırakan, aynı zamanda olumsuz algı oluşmasına neden olan unsurlar imaj kırıcılar olarak bilinmektedir. İmaj kırıcılar, kişi hakkında olumsuz düşüncelere neden olmaktadır.